Det nye byråd

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Det nye byråd i Sønderborg kommune er lige startet op her i det nye år.

Aase Nyegaard blev den nye formand for Teknik og Miljø-udvalget. Selvom Fælleslisten gik tilbage ved valget, så lykkedes det alligevel at få en vigtig formandspost.  Tilbagegangen betød desværre, at der ikke var stemmer nok til at Erik Lorenzen kunne blive genvalgt. Det beklager jeg meget og jeg vil gerne sige Erik tak for hans store indsats i Byrådet og for Fælleslisten. Også tak til Erik for en vigtig indsats i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne.

Selvom der har været stille herfra i et stykke tid, så er der blevet arbejdet hårdt i kulisserne med at få sat et solidt Fællesliste-aftryk på byrådets nye arbejdsgrundlag.

Og det er lykkedes rigtig godt at få indflydelse og rigtig meget af Fælleslistens mærkesager kan findes i byrådets arbejdsgrundlag.

Det er lykkedes at få borgerinddragelse fantastisk godt placeret i byrådets arbejdsgrundlag. Det var Fælleslistens vigtigste mærkesag i valgkampen og det er nu også blevet hele byrådets mærkesag. Borgerinddragelse er det første der nævnes i arbejdsgrundlaget og det er nu blevet til et overordnet tema, der angår alle udvalg og områder i kommunen. Vi havde i valgkampen størst fokus på Teknik og Miljøområdet, men Byrådet skal nu have fokus på borgerinddragelse på alle områder.

Også et større fokus på de små lokal samfund i kommunen er særlig fremhævet. Det var også et gennemgående tema i Fælleslistens valgkamp og derfor er det særdeles tilfredsstillende, at det nu er blevet en fremtrædende del af byrådets politik.

Alt i alt kan vi være særdeles tilfredse med, at vi trods tilbagegang og kun et mandat i byrådet, har fået så stor indflydelse på arbejdsgrundlaget.

Vi vil i den kommende tid gå mere i detaljer med arbejdsgrundlaget. Klik her for at hente Arbejdsgrundlaget .

Klik her for at hente Byrådets pressemeddelelse: Flertalsgruppen sætter kursen PM

Del med dine venner

Medborgerhuse i landsbysamfund

Hvordan et medborgerhus skaber liv i lokalsamfundet.

Aase besøger Ullerup og Notmark, som er to eksempler på, at medborgerhuse gør en stor forskel. De tidligere skoler blev lavet til medborgerhuse, og det har ført til en masse aktivitet i lokalsamfundet. Hør hvad borgerne siger.

 

Del med dine venner

Augustenborg ønsker udvikling

Byrådet har besluttet, at der skal laves en bystrategi for ni mellemstore byer i kommunen, herunder Hertugbyen Augustenborg.

Af Aase Nyegaard, Fælleslisten

Stort engagement i Augustenborg.

Mandag den 9. januar var der inviteret til borgermøde i kultursalen. Jeg blev meget glad over at se, at ca. 300 borgere tog tiden til at deltage med stort engagement og iderigdom.
Det var tydeligt at Augustenborg ønsker vækst og udvikling. I Augustenborg har der altid været stor interesse for at tage del i byens udvikling. Vi så det allerede fra 2002 og fremefter, da byrådet i Augustenborg besluttede at lave en bevarende lokalplan for den historiske del af byen samt udvikling af havnen.
Der blev arrangeret en tur sammen med alle interesserede borgere til Middelfart, Nyborg og Fåborg, for at se og opleve dels hvordan det kan gøres og hvordan det ikke skal gøres. En utrolig interessant tur, der bevirkede at vi nedsatte 6 forskellige grupper af borgere med lyst og interesse i udvalgte temaer. Et af dem var de historiske bygninger. Den bevarende lokalplan blev derefter udformet efter denne gruppes idé.

Vi skal investere i Hertugbyens udvikling.

Og nu igen tager Augustenborgs borgere handsken op og viser vilje til at gøre en indsats for byens udvikling. Det er flot!
Nu er det så op til os i byrådet, at tage alle de frivillige og engagerede borgeres ideer alvorligt. Vi skal investere i Hertugbyens udvikling. Hvem ved om vi i sidste ende kan komme på Unescos liste over verdens naturarv!

Borgerne ønsker tilflyttere, vækst og liv i byen.

Et af de mest fremtrædende ønsker til Augustenborgs udvikling, var ønsket om flere tilflyttere, flere børnefamilier og dermed mere liv i byen. Det bliver rigtig interessant at se om dette ønske går igen i de otte andre byer. Det er der nok en stor sandsynlighed for, for hvem ønsker ikke vækst og liv i ens by? Men Sønderborgs egen befolknings prognose viser, at befolkningstallet falder støt. I 2027 vil vi være ca. 5000 færre end i dag.

Sønderborg skal investere i at vende den negative udvikling

Så borgerne i de mellemstore byer kan altså kun få opfyldt deres vigtigste ønske, hvis Sønderborg kommune får vendt den negative udvikling vi er inde i!
Derfor er det allervigtigste for os alle, at Sønderborg kommune gør en meget større indsats. Der skal investeres flere ressourcer i at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kun derved kan borgernes vigtigste ønske blive opfyldt.

Del med dine venner

Jule- og Nytårshilsen fra Fælleslisten

aase-thumbnail
Af Aase Nyegaard

2016 er ved at gå på hæld og 2017 står lige foran os.
Julen er en god anledning til at minde hinanden om hvad året bragte og stille skarpt på hvad vi gerne vil nå i det nye år.

Igen i dette år har det været en fornøjelse at arbejde med udviklingen af Sønderborg kommune. I denne kommune er der så meget positiv vilje til at nå gode resultater og rigtig mange mennesker har bidraget til indsatsen for kommunen.

Sønderborg er kendt internationalt

Internationalt er Sønderborg kommune kendt og anerkendt for Project Zero. Jeg var igen i år inviteret til at give et indlæg på en konference i Kina om energi og klima. Kina har i de seneste par år sat sig store mål indenfor klima, miljø og energi, og de vil rigtig gerne lære af Sønderborg. Haiyan, som vi samarbejder tæt med, er i Kina blevet udnævnt til mønsterby inden for klima og energi. Lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner har fået glæde af de nære forhold til Kina i form af nye aftaler og megen goodwill.
Også på kulturområdet markerer Sønderborg sig nu internationalt. I efteråret deltog jeg sammen med ” The Nordic Group” af kunstnere fra Augustenborg – Flensborg -Svendborg i en rejse til Mexico, hvor kunstnerne var inviteret til at udstille deres kunst. Jeg havde den fornøjelse at åbne udstillingen, som fik megen opmærksomhed , bl.a., i mexicanske medier, radio og TV. Næste år vil der være en udstilling og workshop i henholdsvis Flensborg og Augustenborg med deltagelse af mexicanske kunstnere.

Vi skal sikre Augustiana

Det viser hvor vigtigt det er at vi støtter og passer på de miljøer hvor nye initiativer spirer og gror og skaber værdi for kommunen. Derfor er det også meget vigtigt for Fælleslisten, at vi i byrådet beslutter at overtage Augustiana i Augustenborg for at sikre at bygningen ikke bliver afsat til anden side og dermed går tabt for kunst og kulturmiljøet i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt at vi sikrer de værdier Augustiana og Kim Nørballe i en årrække har skabt inden for kunst og kultur og kan fortsætte med at sætte Sønderborg kommune på landkortet.

Udvikling af Sønderborg Kommune er vigtig for Fælleslisten

Udvikling af Sønderborg kommune er helt central for Fælleslisten, også i det nye år. Selvom det på mange områder går godt i kommunen, så har vi stadig det overordnede problem, at mange unge rejser væk, de ældre bliver tilbage og indbyggertallet falder. Det er helt afgørende at vi får knækket den kurve og der er vi slet ikke i mål endnu. Vi skal have sat endnu mere fart i udvikling: erhvervsudvikling, praktikpladser til de unge, gode korte, mellemlange og videregående uddannelser, og et godt kulturliv.

Kommunens udvikling bygger langt hen ad vejen på fire grundpiller: et spændende og righoldigt kultur- og fritidsliv, gode videregående uddannelser, god infrastruktur og udvikling af nye jobs i eksisterende og nye virksomheder.

Kultur

På kultur området er vi rigtig godt kørende i Sønderborg kommune. Hvis man ser på mængden og kvaliteten af kultur udbud, så er det på et niveau som selv langt større byer har svært ved at følge.

Uddannelse

På uddannelses området fik vi i 2016 en ny uddannelse til serviceøkonom til Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg. Men der skal fortsat gøres en stor indsats for at tiltrække nye uddannelser og sikre de nuværende, for at vi kan komme på et tilfredsstillende niveau.

Infrastruktur

Vi er rigtig godt på vej med hensyn til infrastrukturen – lufthavnen er i en positiv udvikling, og havneområdet med spændende havnefront, multikulturhus, hotel og nyt kollegium er rigtig godt på vej.

Erhvervsudvikling

Med hensyn til udvikling af nye virksomheder og arbejdspladser er der stadig meget at gøre. Sønderborg ligger helt utilfredsstillende dårligt i DI’s undersøgelse af erhvervsklimaet. Det er på erhvervsudvikling vi skal rykke afgørende i de kommende år. Der skal gøres en ekstraordinær indsats for at sikre den nødvendige erhvervsudvikling, oven i den indsats der i forvejen gøres.

Udvikling af lokalområder

I det nye år kommer vi endelig i gang med udvikling af lokalområderne i kommunen. Det er en vigtig sag for Fælleslisten at vi får udviklet hele kommunen, ikke kun Sønderborg by. Vi ser frem til at understøtte de mange ildsjæle, der er parat til at gøre en indsats for deres lokalområde. På længere sigt skulle Sønderborg Kommune gerne blive kendt for at have nogle rigtig spændende og inspirerende lokalområder, som er attraktive for tilflyttere.
Dertil hører også at vi får opbygget den lokale infrastruktur, så lokalområderne ikke er isoleret. Det er vigtigt at vi får udbygget med cykelstier overalt i kommunen både til gavn for sikkerheden, nem også til gavn for turismeudviklingen.

 

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med fremgang for borgerne og Sønderborg Kommune.

Aase Nyegaard

gruppeformand i Fælleslistens byrådsgruppe.

Del med dine venner