Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Skal der være en lokalliste i byrådet?

Af Aase Nyegaard, byrådsmedlem for Fælleslisten.

Fælleslisten er en lokalliste, som har eksisteret i mange år. Den er ikke en protestliste, eller en liste med en enkelt sag på agendaen. Fælleslisten har altid taget ansvar for hele kommunens udvikling og været med i konstitueringen af byrådet. Så ja, der skal være en lokalliste i byrådet!

Fælleslisten er et alternativ til de landsdækkende partier. De er selvfølgelig nødvendige, for de har forbindelsen til Christiansborg. På samme måde har Fælleslisten en stærk forbindelse til de lokale samfund i kommunen. Det er her vores rødder er.

Det betyder også, at det ikke er ideologier, der styrer hvad Fælleslisten arbejder for. De er for os ligegyldige på lokalt plan. Her handler det om at finde praktiske løsninger på borgernes og virksomhedernes udfordringer. For Fælleslisten er den gode, lokale løsning for borgeren det vigtigste – partifarven er ikke afgørende.

Derfor prioriterer vi det brede samarbejde og de fælles løsninger, for det giver det bedste og mest holdbare resultat. Vi har flere gange lavet budgetforlig, der omfatter samtlige partier i byrådet. Det er vigtigt, og det er vi stolte af.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at udvikling skal ske på lokale præmisser. Der skal være højt til loftet, frie rammer og gode muligheder for at udfolde ideer til lokale projekter.

Energi og entusiasme, som kan være med til at udvikle Sønderborg kommune til et endnu bedre sted, er helt afgørende. Samarbejde og inddragelse skal være en naturlig del af processen og skabe reel indflydelse på udviklingen.

Balance i kommunen handler om udvikling i hele kommunen. Fælleslisten kæmper for de lokale interesser i kommunen. Dermed er Fælleslisten med til at sikre en balance, hvor det lokale ikke bliver ofret til fordel for det centrale, i kommunen såvel som i byrådet.

Derfor er det vigtigt med en lokalliste i byrådet! Så vær med til at sikre Fælleslisten i byrådet, stem på en af Fælleslistens kandidater!

Del med dine venner

Indflydelse på Christiansborg

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Vi hører tit fra de store partier, at en lokalliste ikke duer, fordi den ikke har indflydelse på Christiansborg

En borgmester fra en lokalliste, kan også godt få indflydelse på Christiansborg. Man lytter selvfølgelig, når der kommer en borgmester, der jo repræsenterer alle kommunens borgere. Venstre og Socialdemokratiet i Sønderborg mener selv de har stor indflydelse på Christiansborg. Men erfaringen viser, at det har de ikke.

Kasernesagen

I kasernesagen havde de store landsdækkende partier en forventning om at de kunne styre sagen på Christiansborg – så kasernen ville blive bevaret. Som bekendt holdt det jo ikke en meter. Det blev i stedet det taktiske spil på Christiansborg der afgjorde sagen. Marie Krarup og Lene Espersen fik den afgørende indflydelse og sørgede for at få tilgodeset de valgkredse de er valgt i. Marie Krarup forlangte at få kasernen flyttet til Varde, hvor hun er valgt. Det var altså personlig vinding og storpolitik, der vandt over hensynet til den lokale politik. Sønderborg blev en lille ubetydelig brik i spillet på Christiansborg, trods vore to folketingspolitikeres gode indsats.

Landbrugs- og fiskeristyrelsen

Hvad så, hvis borgmesteren kommer fra regeringens oppositionsparti, som det er tilfældet nu med Erik Lauritzen. Så vil Venstre jo nødigt se ham få for mange fjer i hatten. Bliver Sønderborg så dårligt behandlet af regeringen?

Nej, ikke mere end normalt. Se bare på udflytningen af landbrugs- og fiskeristyrelsen til Augustenborg. Den udflytning fik Sønderborg, selvom vi har en socialdemokratisk borgmester. Hvorfor? Fordi Venstre har behov for at hente nogle af de stemmer tilbage, som de tabte til Dansk Folkeparti ved sidste valg. Altså er det igen storpolitik der er afgørende, ikke den lokale indflydelse.

En lokal liste kan tale med alle på Christiansborg

Det kan sagtens være en fordel at have en borgmester, der kommer fra en lokalliste. Så er borgmesteren neutral og kan tale med alle på Christiansborg. Det er meget mere ufarligt at tale med en borgmester fra en lokalliste, end det er at tale med en borgmester fra arvefjenden. Faktisk vil en borgmester fra en lokalliste meget bedre kunne få opbakning bredt i folketinget end en borgmester fra et landsdækkende parti. Han vil grundlæggende kun få opbakning fra hans eget parti. Og da ingen partier har flertal i Folketinget, kommer borgmesteren altså ikke langt med den opbakning!

Partierne på Christiansborg lytter selvfølgelig til en borgmester, der repræsenterer hele kommunen. Det gælder også hvis borgmesteren er fra en lokalliste. Ellers ville de store partier jo få deres egne vælgere i Sønderborg kommune på nakken!

Del med dine venner