Folkeskolen

Folkeskolen skal have et kvalitetsløft

Del med dine venner

Sønderborg kommune skal have et læringsmiljø der er blandt de bedste i Danmark.

Det er Fælleslistens vision for en af de vigtigste grundpiller i samfundet: uddannelse af vores børn. Ingen forældre bør opleve, at deres barn ikke er klar til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen.

Erik Lorenzen fra Fælleslisten er formand for Børne- og uddannelses udvalget. Han har sammen med udvalget arbejdet hårdt på at komme nærmere visionen, ved at få udviklet og gennemført en helhedsplan for bedre kvalitet i dagtilbud og folkeskolen. Byrådet vedtog den 3. maj i enighed helhedsplanen, som består af 15 nye initiativer. Dermed har Erik Lorenzen og udvalget opnået et stort fremskridt for folkeskolen, som altid har været en mærkesag for Fælleslisten. Og Sønderborg vil med helhedsplanen sætte retningen for hvordan dagtilbud og skoler i Danmark opnår store forbedringer i læringsmiljøet.

Beslutningen i byrådet den 3. maj var første trin. Nu skal planerne sættes i værk over de kommende år. Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan. Detaljerne skal først nu udarbejdes. Derfor vil der i lang tid være behov for at følge op på og fastholde intentionerne i helhedsplanen, også langt ind i den næste byrådsperiode efter valget. Fælleslisten vil være garanten for at byrådet holder fast i visionen og ikke begynder at gå på kompromis med de 15 initiativer. Det er der altid en risiko for, når der skal findes penge og ressourcer til de enkelte tiltag.

Fælleslisten er klar og vil gøre alt for at sikre det lange, seje træk i byrådet i de kommende år!

Det er helt afgørende at fremtidige byråd holder fast i visionen og planerne. Helhedsplanen er lige så vigtig for kommunens udvikling som kommunens andre store projekter: Alsion, Project Zero, Havneprojektet m.fl. De første tre byråd i storkommunen har vist, at de kan stå sammen om at fastholde visioner og planer for dem og nu skal byrådene fremover vise, at de også kan holde sammen om at sikre kvalitetsløftet i dagtilbud og folkeskolen.

Fælleslisten vil arbejde målrettet med at sikre de nødvendige tiltag for at realisere intentionerne i helhedsplanen.
Dialog og inddragelse skal fortsat være grundstenen i arbejdet med at gennemføre anbefalingerne og i den daglige drift derefter.

Problemstillinger og udfordringer

Bag beslutningen om at iværksætte et kvalitetsløft i dagtilbud og folkeskole ligger en række store problemer og udfordringer, som kan påvirke kommunen og borgerne i mange år fremover. Blandt de vigtigste er:

 • Kommunens indbyggertal falder.
 • Faldende børnetal
 • Flere og flere forældre fravælger de kommunale tilbud /folkeskolen
 • 20 % er ikke uddannelsesparate ved afslutning af folkeskolen
 • 7 % unge er uden job og uddannelse
 • Virksomheder har svært ved at få den nødvendige arbejdskraft
 • En stigende andel af børn og unge placeres uden for normalområdet og fællesskabet.

Indsatser og løsninger

De 15 initiativer omfatter en lang række tiltag, lige fra dagpleje til afslutningen af folkeskolen. En vigtig målsætning er at sikre sammenhæng i indsatserne hele vejen fra vuggestue til sidste skoleår. Det er også vigtigt at der sættes ind tidligt. Erfaringer viser at de første år af barnets liv er afgørende for barnets udvikling og derfor skal der stort fokus på den tidlige indsats.

 • Sikre en kommunal dagpleje af høj kvalitet med stabile arbejdsvilkår.
 • Øget drengepædagogik og pædagogen tilbage til børnene
 • Uddannet personale med bred faglig kompetence omkring børnene.
 • Flere børn og unge skal have mulighed for at forblive i normalområdet (altså ikke henvises til specialskole/specialklasse).
 • Stabile og trygge overgange mellem tilbuddene i børnenes opvækst.
 • Intensive læringsforløb så tidligt som muligt
 • Forpligtende samarbejde mellem institutionerne i kommunens distrikter for at sikre udnyttelse af de faglige ressourcer og sikre et volumen der giver de unge valgmuligheder. Samtidig med at vi bevarer kommunale tilbud i lokalområderne.
 • Medarbejdere fra Børn og Familie knyttes decentralt til de enkelte distrikter, for at sikre en hurtig og effektiv indsats når behov opstår.
 • Virksomheds samarbejde og øget vejledning i de unges uddannelses valg.
 • De unge skal allerede i folkeskolen have kendskab og forbindelser til virksomheder og arbejdsmarkedet.
 • Projektbaserede læringsforløb med baggrund i virkeligheden.

Overordnede mål

De overordnede mål for kvalitetsløftet handler både om en bedre fremtid for forældrene og deres børn, men også om kommunen. Vi har behov for at fastholde de unge og tiltrække nye indbyggere udefra, og her spiller kvaliteten i folkeskolen en afgørende rolle for, om folk vælger at lægge deres fremtid i vores kommune.

 • Halvering af de unge der ikke er uddannelsesparate efter folkeskolen til maks. 10 %
 • Flere vælger de kommunale dagtilbud og folkeskoler til.
 • Faldende andel af børn og unge, der ikke er en del af fællesskabet.
 • Flere unge vender tilbage til Sønderborg området efter afsluttet uddannelse.
 • Færre på offentlig forsørgelse.
 • Tiltrække nye borgere til Sønderborg kommune.
 • Sikre nuværende og kommende virksomheder den nødvendige arbejdskraft.
Del med dine venner