Fælleslistens mål

Aase fortæller om de mange gode råd hun har fået af borgere og virksomheder på turen rundt i kommunen. Her samler hun op på alle indtrykkene og fortæller hvad hun og Fælleslisten vil gøre for at forbedre borgeres og virksomheders vilkår.

Del med dine venner

Fælleslistens krav om borgerinddragelse

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Fælleslisten og jeg vil arbejde hårdt for, at vi i næste byrådsperiode får gennemført nye principper for borgerinddragelse, så borgerne ikke skal gå og være bange for at blive klemt af deres egen kommune.

Det er en mærkesag for Fælleslisten, at borgerinddragelse og dialog skal være en selvfølge i kommunen.

Der er i øjeblikket en række aktuelle eksempler på at borgerne ikke bliver hørt og inddraget, som byggeriet på Teknikumgrunden, højhusbyggeri på Bülowsvej i Sønderborg og Nordvangs forlængelse ud i Nørre Havnegade ved Joachimparken i Sønderborg. Og mange borgere har oplevet situationer, hvor de føler sig “kørt over” af kommunen. Der er også gode eksempler på, at borgerne bliver hørt. Men borgerinddragelse må ikke være et “tag selv bord”, som kommunen kan bruge efter forgodtbefindende.

Vi vil alle sammen gerne behandles ordentligt og føle os respekteret, især af vores egen kommune. Vi vil gerne have en kommune i øjenhøjde. Det er kun rimeligt at vores egen kommune behandler os ordentligt.

Fælleslistens krav er følgende:

  1. Kommunens politik for borgerinddragelse skal gøres obligatorisk at følge for alle kommunale instanser. Politikken blev vedtaget i 2013, da Aase Nyegaard var borgmester. Hidtil har den haft karakter af en hensigtserklæring, men det er tydeligvis ikke nok. Derfor skal den nu være obligatorisk at følge for alle kommunale instanser.
  2. Der skal indføres nye principper for lokalplaner og større projekter, som kan påvirke borgere negativt.
    • Som udgangspunkt skal borgerne altid inddrages før lokalplaner udarbejdes. Det er for sent at inddrage borgerne når planerne er lavet og alting er fastlagt. Så er det besværligt at ændre i planen og borgernes gode ideer og forslag kommer heller ikke i spil.
    • Kun hvis projektet har afgørende betydning for Sønderborg kommunes udvikling, kan det accepteres at kommunen godkender projektet og planen imod lokalsamfundets ønsker.
    • Hvis projektet ikke har afgørende betydning for Sønderborg kommunes udvikling, skal den “indtrængende part” og kommunen fremover have ansvar for at inddrage lokalbefolkningen inden planerne fastlægges og i størst muligt omfang opnå accept inden lokalplanerne udarbejdes.
    • Projekter uden afgørende betydning for Sønderborgs udvikling, kan vedtages når den ”indtrængende part” og kommunen har opnået accept i lokalområdet.

 

Link til: Indlæg om Borgerinddragelse

Link til: Indlæg om Nye principper om lokalplaner

 

Del med dine venner

Lokalplan er en ommer

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Pressemeddelelse fra Fælleslisten.

Lokalplan er en ommer.

Fælleslisten siger nej til, at lokalplanforslaget vedr. Nordvesthavnsvej i Sønderborg sendes i høring i den foreliggende udgave.
I stedet opfordrer Fælleslisten kommunens Teknik- og miljøudvalg til på sit møde i morgen tirsdag den 10. oktober, at sende den foreliggende plan tilbage til forvaltningen med en klar besked om, at embedsmændene skal tage en dialog med de berørte borgere, for på den måde at nå frem til et forslag, som alle kan tilslutte sig. Derefter kan planen sendes i den lovpligtige 8 ugers høringsfase.

-Vi ønsker dialog med borgerne, og er imod at noget trækkes ned over hovederne på folk. For os er det vigtigt at lytte til borgerne. Det er jo derfor vi har to ører og én mund, siger Fælleslistens borgmesterkandidat, viceborgmester Aase Nyegaard.
-Vi ønsker, at kommunen bliver en samarbejdspartner og ikke en modspiller. Ved samarbejde og dialog kan vi skabe en kommune, hvor der er sammenhængskraft på alle niveauer.
Det handler om at lytte til borgerne. Gør vi det på et tidligt tidspunkt, kan vi undgå megen negativ støj, og efterfølgende meget unødvendigt arbejde.

Del med dine venner

Borgerinddragelse er afgørende

Dialog og borgerinddragelse er et afgørende princip for Fælleslisten, der skal efterleves uden kompromisser i alle områder af kommunens drift. Det er en mærkesag for Fælleslisten, at borgerinddragelse og dialog bliver en selvfølge i kommunen.

Dialog og borgerinddragelse skal efter Fælleslistens mening være et grundlæggende princip for driften af kommunen, på tværs af alle områder. Fælleslisten ønsker, at kommunen skal være borgernes medspiller og ikke modspiller. Det vil vi arbejde hårdt for.

Slingrekurs.

Vi oplever at der er en slingrekurs i kommunen, når det handler om borgerinddragelse. På nogle områder går det udmærket, som for eksempel når der skal laves udviklingsplaner for byerne i kommunen, senest i Augustenborg. Men når det handler om større projekter og lokalplaner, er kommunen noget fodslæbende med borgerinddragelse. Det ser ud som om kommunen praktiserer borgerinddragelse forskelligt , hvor man forventer en positiv respons, og hvor borgerne bliver påvirket negativt af planerne.

Dårlige eksempler.

Der er i øjeblikket en række aktuelle eksempler på det sidste, som byggeriet på Teknikumgrunden, højhusbyggeri på Bülowsvej i Sønderborg, ny børnehave på Vesterbakke i Broager og Nordvangs forlængelse ud i Nørre Havnegade ved Joachimparken i Sønderborg. Og mange borgere har oplevet situationer, hvor de føler sig “kørt over” af kommunen. Hvordan ville vi ikke selv have det, hvis vi kom i den situation?

Politik for borgerinddragelse.

Byrådet vedtog faktisk en politik for borgerinddragelse i 2013, da Aase Nyegaard var borgmester. Men efterhånden er borgerinddragelse, især i forbindelse med projekter og lokalplaner, blevet reduceret til minimumkravet i lovgivningen. Det ligger langt fra den politik, som byrådet vedtog i 2013.

Kommunens politik for borgerinddragelse skal efterleves og håndhæves kompromisløst. Det er uacceptabelt at gå på kompromis med dette princip, fordi det måske ikke er så bekvemt. Når kommunen faktisk har en politik på området, skal den efterleves konsekvent og uden slinger i valsen. Borgerinddragelse er ikke et “tag selv bord”, som man kan benytte sig af eller lade være med, som det nu bedst passer!

Respekt for borgerne.

Vi vil allesammen gerne behandles ordentligt og føle os respekteret. Vi vil gerne have en kommune i øjenhøjde. Det vil også være langt det mest effektive at inddrage borgerne tidligt i processen. Så vil man bedre kunne undgå langvarige klagesager og besvær, hvor alle er tabere og ingen vindere. I Fælleslisten tror vi på gensidig dialog som forudsætning for gode resultater. Vi vil gå foran og bruge dialogen og den gensidige respekt som de bedste værktøjer, når vi skal bygge en vinderkommune.

Som der står i politikken for borgerinddragelse: “- er det vigtigt at involvere og engagere borgere og brugere i at tænke nyt og turde løse opgaver anderledes”.

Vi tør godt og vi vil opfordre alle andre til også at turde tænke anderledes!

Se kommunens hjemmeside her: http://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/politik-borgerinddragelse

Del med dine venner

Fælleslisten ønsker at borgerne på Vesterbakke skal høres

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, medlem af Fælleslisten og formand for Børn og Uddannelsesudvalget udtaler sig om Vesterbakkesagen i Broager:

Der har været mange forskellige udmeldinger i denne sag. Både fra forvaltningen og politisk. Hvis man fra starten havde fastholdt at der skulle laves en lokalplan, ligesom i alle andre sager hvor der opføres en daginstitution, så havde sagen haft et helt andet forløb. Så var borgerne i området blevet hørt og inddraget som ved alle andre lokalplaner.
Fælleslistens holdning er at kommunens politik for borgerinddragelse og dialog skal udøves i praksis, uden dog at alle har vetoret.
Derfor har vi før byrådsmødet meldt ud, at vi støtter forslaget fra DF om en lokalplan for byggeriet af børnehaven på Vesterbakke og dermed også borgernes mulighed for at afgive høringssvar på sædvanlig vis.
Jeg kan tælle til 15 ud af 31 byrådsmedlemmer, der sammen med Fælleslisten vil have lavet en lokalplan. Det giver ikke et flertal og dermed ville planen falde.
Derfor har vi fra Fælleslisten arbejdet på et ændringsforslag der stiller borgerne på Vesterbakke i Broager bedst muligt i den givne situation.

Ændringsforslaget

Den planlagte administrative proces fastholdes, herunder at der i forbindelse med byggeansøgningen er foretaget høring af selve byggeriet og støjskærmen ved de nærmeste naboer, genboer og bagboer. I den forbindelse er der modtaget bemærkninger og indsigelser, som skal indgå i den samlede byggesagsbehandling. Samt at der gennemføres en høring af hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold. Høringen gennemføres og svarene behandles, inden byggetilladelsen udstedes.

Byrådet beslutter, at sagen behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, inden der udstedes endelig byggetilladelse jf. delegationsplanen, grundet væsentlige indsigelser i forbindelse med høringer. Byrådet beslutter samtidig, at byggesagen behandles med endelig godkendelse i byrådet.

Hermed bliver borgerne i praksis hørt på samme måde som hvis der var lavet en lokalplan. Der bliver en dialog med borgerne, sådan som Fælleslisten ønsker at det sker i alle den slags sager,  siger Erik Lorenzen.

Del med dine venner

Fælleslistens nye hjemmeside!

Vi er rigtig glade for at introducere Fælleslistens nye hjemmeside på adressen www.fælleslisten-sønderborg.dk ! Den skal sammen med vores Facebook side være vores digitale platform for kommunikation og dialog.
Gensidig dialog har altid været en hjørnesten i Fælleslistens værdigrundlag og det afspejler hjemmesiden også. Hjemmesiden er designet til at være overskuelig, brugervenlig og indrettet til tovejs kommunikation.

Ny adresse

Fælleslistens nye hjemmeside har fået en ny adresse, nemlig www.fælleslisten-sønderborg.dk . Den nye adresse gør det nemmere at finde Fælleslisten og søgemaskiner giver bedre resultat. Den gamle adresse virker dog stadig og leder også hen til denne hjemmeside.

Optimeret til alle platforme

Vores nye hjemmeside er optimeret til både PC, tablet og smartphone. Smartphone vinder frem som den foretrukne platform til digital kommunikation – selvfølgelig fordi vi har den lige ved hånden. Derfor er det afgørende at en hjemmeside automatisk tilpasser sig til alle platforme. Den flydende menu, som altid bliver i toppen af skærmen og den specielle mobilmenu gør det meget nemt at navigere på en smartphone.

Prøv det!

Integreret med sociale medier

Vi har placeret deleknapper til de sociale medier ved alle indlæg, så det er let et dele et indlæg. I dag er det helt afgørende, at en hjemmeside er godt integreret med de sociale medier. I kan dele på jeres egen Facebook, LinkedIn eller Twitter profil, eller via e-mail. Samtidig er der i højre side af skærmen et link til Fælleslistens Facebook side, så I nemt kan hoppe derover og kommentere indlæg.

Og del endelig vores indlæg! Prøv det nu!

Vi vil jo meget gerne ud til så mange som muligt og det kan I hjælpe os med, hvis I deler flittigt.

Nye indlæg kommer på Forsiden

Alle nye indlæg kommer på Forsiden, med de nyeste øverst. Samtidig tildeles alle indlæg en eller flere kategorier, som kan ses i højre side af skærmen, Vi bruger også tags, som er emneord der karakteriserer indlægget. Både kategorier og tags ses i højre side. Ved at klikke på dem, får man alle indlæg der passer til den pågældende kategori eller tag.

I højre side af menuen er der en søgeknap. Ved klikke på den kommer et søgefelt frem. Her kan man søge på hele hjemmesiden.

Gå på opdagelse på hjemmesiden! Find ud af hvad der gemmer sig under menupunkterne!
Vi vil gerne høre jeres mening, så send dem til os under “Kontakt”.

 

Del med dine venner