Foreningens formål

Vort formål:

Fælleslisten vil overordnet arbejde for at skabe både de bedst mulige levevilkår og den bedst mulige kommunale service for alle kommunens borgere samt styrke de lokale samfund og deres indflydelse på den kommunale beslutningsproces. I erkendelse af vore lokale områders indbyrdes forskellighed og forskellige styrker, vil vi bevidst arbejde for en positiv udvikling i hele kommunens område.

Vor fælles vision:

I Fælleslisten oplever vi det formålstjenligt at deltage i det kommunalpolitiske arbejde, fordi vi har en fælles vision for en bæredygtig kommune i stadig udvikling.

 

Det er vor vision, at vi i fællesskab har skabt:

En Dynamisk Kommune:

Vor kommune fremstår som et dynamisk og erhvervsmæssigt attraktivt område, der er kendetegnet  ved både kvalitet, kompetence, omstillingsevne og bæredygtighed.

En Miljøbevidst Kommune:

Vor kommune og region er bevaret som et naturskønt og miljømæssigt sundt levested, hvor alle generationer trives og oplever det attraktivt at være bosat.

En Omsorgsfuld Kommune:

Vor kommune er kendt for at sætte borgerne i centrum. Den yder borgerne en både imødekommende og effektiv service, og sørger for at der altid er gode og alsidige:

  • Aktivitets- og kulturelle tilbud til samtlige borgere.
  • Støttetilbud til borgere med behov for særlig hjælp.
  • Pædagogiske pasningstilbud og skoler for børnene.
  • Arbejds- og uddannelsestilbud for unge og voksne.
  • Plejetilbud og boligmuligheder for ældre.

 

Del med dine venner