Del med dine venner
Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Nordvesthavnsvej: En ny sag hvor borgerne ikke bliver hørt?

Erik Lorenzen har skrevet et læserbrev om en ny sag, hvor kommunen ikke vil lytte til borgerne:

Der skal laves en ny lokalplan for Nordvesthavnsvej. Kommunen har afholdt et orienteringsmøde med borgerne i området. Men her er Fælleslisten er ikke enig med Teknik og Miljøudvalgets formand Frode Sørensen. Det er ikke nok bare at informere borgere i et område. De skal inddrages inden lokalplanen behandles i byrådet og sendes i høring. Vi er en politisk styret organisation og selvfølgelig kan vi pålægge forvaltningen at gå i dialog med borgerne om en kommende lokalplans indhold. Vi kan også deltage politisk i disse møder, om nødvendigt.

Borgerne skal være med tidligt i processen.

Vi skal inddrage borgerne i planlægningen, så det ikke ender i konflikt og ankesager. Tidligere erhvervsgrunde der ligger i boligområder, skal selvfølgelig udnyttes. Det er den vej udviklingen går, når virksomhederne flytter ud af byen. Men vi skal gøre det på en inddragende måde, til gavn for alle parter.
Der har gennem årene været adskillige byggerier og udstykninger hvor naboerne føler sig kørt over, fordi de først i høringsperioden får mulighed for at komme med deres kommentarer. Er vi først kommet så langt viser virkeligheden, at det er svært at ændre meget i disse planer.
Investorer er i flere tilfælde allerede på banen med deres projekter. Det gør det endnu mere problematisk.

Fælleslistens mærkesag

Lad os nu udvikle lokalplanen for Nordvesthavnsvej sammen med borgerne i lokalområdet. Det er en af Fælleslistens mærkesager, at vi skal inddrage borgerne tidligt. Vi vil kæmpe hårdt for at få det med i den næste konstitueringsaftale efter det kommende kommunalvalg.
Men det forhindrer jo ikke at vi allerede nu inddrager borgerne og bruger deres ideer konstruktivt.

Del med dine venner
Udgivet i Kommuneudvikling, Læserbrev, Teknik og Miljø og tagget , .