Michael Herold

Michael Herold, Kandidat hos Fælleslisten

Michael Herold

Hvor jeg bor:

Havnevænget i Høruphav på Sydals.

Telefon og mail:

Tlf: 27872334
Mail: herold@listel.dk

Klik her for min Facebook profil

Klik her for min LinkedIn profil

Om mig selv

50 år gammel, gift på 23. år med Irene, der arbejder som Økonomi- og HR-chef ved Beringtime i Aabenraa.
Ingen børn, men to dejlige sort/hvide huskatte.

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannet Teknikumingeniør fra Horsens Teknikum i 1991.
Master i ledelse – Master in Public Governance fra CBS på Frederiksberg i 2013.

Tidligere beskæftigelse: ved Rasmussen og Schiøtz A/S i Hjørring, H.E.W. A/S i Søndersø, Herning Kommune, Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling, Sønderborg Kommune, Køge Kommune og nuværende beskæftigelse er hos Coor A/S i Birkerød, hvor jeg arbejder på FM-kontrakten med Rigspolitiet.

Tillidsposter og hverv

Tidligere tillidsposter:
 • Formand for Vestjysk Region og Silkeborg Afdelingen i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).
 • Indvalgt i IDAs Repræsentantskab.
 • Medlem af IDAs Hovedbestyrelse.
 • Formand for IDA´s låne- og hjælpefond.
 • Medlem af IDAs Familie- og ligestillingsudvalg.
Nuværende tillidsposter:
 • Medlemsvalgt bestyrelsesmedlem af Ingeniørernes Pensionskasse ISP.
 • Bestyrelsesmedlem i IDA og Berg Nielsens Studie- og Støttefond.
 • Indvalgt repræsentantskabsmedlem i AAK (Akademikernes Arbejdsløshedskasse).
 • Listefører for Familielisten i Ingeniørforeningen.
 • Indvalgt bestyrelsesmedlem i Fælleslisten.

Fritidsinteresser

 • Løbetræning.
 • Frivilligt arbejde.
 • Sommerhuset i Lønstrup i Nordjylland.
 • Havearbejde.
 • Rejser.

Mine ambitioner i politik

Min overordnede ambition politisk er, at de stemmeberettigede borgere i Sønderborg Kommune ved det kommende kommunal- og regionsvalg stemmer mig ind i Sønderborg Byråd og at jeg den vej igennem opnår en udvalgspost i Teknik- og Miljøudvalget, som er det politiske fagområde, der ligger mit hjerte nærmest.
Gennem denne udvalgspost vil jeg gøre mit bedste for at tjene borgernes interesser bedst muligt på baggrund af mit faglige ståsted og mine nuværende og tidligere erhvervserfaringer.
Ad den vej vil jeg gerne være katalysator for den bedst mulige dialog mellem borgerne, erhvervslivet og de kommunale forvaltninger til fælles gavn og glæde nu og i fremtiden.

Mine mærkesager – hvad er det jeg vil arbejde for

Gennem mit arbejde i Fælleslisten vil jeg gerne være med til at påvirke udviklingen i vores kommune og ikke mindst i det lokalområde jeg kommer fra.
Fælleslisten er for mig det helt rigtige ståsted, hvor vi uafhængig af landspolitik kan forme vores holdninger til udviklingen af det samfund der omgiver os og på den måde tage afsæt i det nære samfund og de lokale udfordringer vi står over for.

Mine mærkesager ligger helt klart indenfor det tekniske område og her finder jeg bl.a. følgende fokusområder der har min helt specielle interesse:

 • Det er vigtigt at vi som kommune lærer af andre kommuners fejl og successer – der har gennem årene været rigtig mange frikommune forsøg – de positive erfaringer fra disse bør vi tage til os og implementere, dog tilpasset vores lokale forhold – der er ingen grund til selv at høste disse erfaringer, når vi blot kan kopiere de bedste fra andre. Der er heller ingen grund til at rejse ud i verden for, at hente inspiration når den kan hentes i forholdet 1:1 hos vore nabokommuner eller dem der ligger lidt længere væk.
 • Vi skal have fokus på klimaudviklingen – vandstandsstigninger og oversvømmelser i bl.a. Skovmosen, Vollerup og mange andre steder på Als skal have vores absolutte fokus – vi skal sikre vores værdier og ikke mindst skal vi rette fokus mod det vi kan gøre noget ved, herunder at sikre årlig oprensning af vandløb og ikke mindst vejgrøfter – dette har været underprioriteret i mange år og det ser vi løbende konsekvenserne af.
 • Planen for etablering og genetablering af vejtræer skal prioriteres – vi skal som i gml. Sønderborg Kommune have fokus på områder, hvor vi skiller os positivt ud fra de øvrige landsdele og byer i Danmark og her mener jeg klart, at vi skal have støvet den gamle plan for etablering af vejtræer af, have den opdateret for hele kommunen og økonomisk prioriteret – det er trafiksikkerhedsmæssigt en god investering og ligeså CO2-mæssigt.
 • Vi skal løbende have stor fokus på tryghedsskabende foranstaltninger på vej- og trafikområdet – vi skal udfordre Vejdirektoratets rigide holdninger og regler – vi skal straks have indført hastighedsbegrænsninger ved alle skoler og institutioner, hvor vores børn og unge mennesker færdes til fods eller på cykel – vi skal i lighed med Sverige og Tyskland indføre tidsbegrænsede hastighed nedsættelse i morgen og eftermiddagstimerne.
 • Skolekort og ungdomskort til vores lokale kollektive trafik skal være gratis i vinterhalvåret – i sommerhalvåret skal der betales for disse – vi skal sikre tryghed for vores unge trafikanter og derfor er det vigtigt, at vi i vinterhalvåret udsteder gratis skole- og ungdomskort, men ligeså vigtigt er det, at vi sikrer at vores unge mennesker i sommerhalvåret vælger cyklen til og dermed opnår ”gratis” motion – vi er ambitiøse også på sundhedsområdet og det skal vi også være på vores unge menneskers vegne og således ikke friste dem til passivitet.
 • Frivilligt arbejde skal fortsat være et højt prioriteret fokusområde i Sønderborg Kommune – samfundet ville gå totalt i stå såfremt den frivillige indsats stoppede – vi skal have fokus på de frivillige brandværn, de frivillige på vores plejehjem og i det hele taget på det sociale område og institutioner, herunder alle de frivillige, der dagligt yder en indsats i sportsklubber i skoleregi, foreningsregi og mange andre steder.
 • Kommunen skal gå i samarbejde med private på mange flere områder end de gør i dag – der er ingen grund til at kommunen opretter deres egne faciliteter såfremt de kan gå i samarbejde med private der allerede har tilvejebragt samme – her tænker jeg på at der er ingen grund til fx at etablere et offentligt toilet på havnen i Fynshav, Høruphav, Mommark eller andre steder når private havne, lystbådehavne eller andre allerede har disse faciliteter etableret samme sted, så skal man i stedet gå i kompagniskab med de private aktører og få fordelt udgifterne til drift og vedligehold og sådan skal vi gøre på mange andre områder.
 • Genindførelse af en meget aktiv torvehandel om lørdagen med frugt, grønt, husflid m.m. – ligesom mange andre større byer i Danmark bør vi genoptage en aktiv lørdags torvehandel og her bør man kigge på mulighederne på Rønhave Plads – der er en lille smule torvehandel i dag, men den bør sikre opbakning fra kommunens side med velegnede faciliteter og publicity. Dette vil kunne genskabe liv i Perlegade og blive en landsdels attraktion.

Vi skal have fokus på udvikling af følgende områder, hvor kommunen kan medvirke og gøre en forskel:

 • Fremme etableringen af våd områder til glæde og gavn for miljøet, dyrelivet og skulle dette fremme udbredelsen af fx storkepar i vores landsdel ville det være et ekstra plus som kunne bidrage turistfremmende.
 • Udbygning af vores stinet og sikre, at dette er sammenhængende.
 • Sikre at medvirke til øget skovrejsning i hele kommunen.
 • Den private ejendomsret skal sikres – vi har set flere overgreb fra kommunens side grundet manglende grundlæggende forberedelse inden kommunalt arbejde igangsættes.
 • Fremme en bedre dialog mellem forskellige interessenter ifm. udarbejdelse af lokalplaner.
 • Fokus på ikke at give tilladelse til nedrivning af bevarings-interessante og bevaringsværdige bygninger – her har kommunen i alt for mange år blot givet nedrivnings tilladelser pr. kulance og dette har gjort vores byer og lokalsamfund meget fattigere på historie.