Medlemsbrev

Medlemsbrev #1 2022

Kære medlemmer af Fælleslisten,

Her er det første medlemsbrev 2022. Det er vores hensigt løbende at orientere vore medlemmer om Fælleslistens arbejde og resultater.

Nu er det godt et halvt år siden vi mistede det sidste mandat i byrådet. Det var en trist valgnat, men vi lovede hinanden at stå sammen og arbejde os fremad. Konstant synlighed de næste 4 år er nøglen til fremgang. Vi har allerede nu bragt en del læserbreve i pressen.

I valgkampen havde specielt Jyske Vestkysten allerede fra starten dømt os ude, og det var svært at kæmpe imod. Dog lykkedes det vore fire kandidater og bestyrelsen at stable en flot valgkamp på benene. Mange vælgermøder, mange læserbreve og god brug af de sociale medier. Vi kæmpede så meget vi kunne.    

Efter valget

Efter valget var der selvfølgelig ingen tvivl om at der fortsat skulle være en aktiv lokalliste i Sønderborg kommune. Der var heller ingen tvivl om at det ville kræve en stor indsats.  
Der blev allerede inden generalforsamlingen i marts 2022 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle fastlægge relanceringen af Fælleslisten. Dette arbejde nåede vi i mål med og en detaljeret plan blev fremlagt og vedtaget.
Det gennemgående tema er synlighed. Synlighed i forhold til både borgere og medlemmer.
Vi skal deltage i debatten hvor det giver mening, men vi skal også turde åbne en debat. Og vi skal løbende orientere vore medlemmer om vores aktiviteter.

Generalforsamlingen

Vi vidste allerede inden generalforsamlingen, at vi skulle vi have ny formand, og det blev klart, at vi også skulle have ny kasserer ligesom flere andre bestyrelsesposter blev ledige.
Umiddelbart så det lidt svært ud, men det viste sig inden generalforsamlingen, at der var basis for en ny fuldtallig bestyrelse. Lovende at vi trods modgangen kunne klare en så stor udskiftning. Nøgleposterne som henholdsvis formand og kasserer bestrides nu af Søren Østergaard og Stine Duus Petersen. 

Aktiviteter

Konstant synlighed de næste 4 år er nøglen til fremgang. Vi har allerede nu bragt en del læserbreve i pressen.

– Vi åbnede i januar debatten om flytning af specialklasser fra Ahlmannskolen.
– I januar deltog vi i debatten om mere frihed til folkeskolerne og anbefalede gensidigt samarbejde. ( Byrådet blev to dage senere enige om samarbejde og dialog skolerne i mellem). 
– i marts pressemeddelelse om formandsskifte og visionen for de næste 4 år.
– i marts foreslog vi at der blev lavet en indendørs fritidsmesse som supplement til kulturnatten.
– I april åbnede vi, i godt samarbejde med Konservative, debatten om måden at finde valgtilforordnede til den 1. juni. (Fælleslisten fik efterfølgende alle fire tilmeldte med på valgstederne)
– Vi kommenterede borgmesterens 1. maj tale, der var meget polemisk og havde alt andet end lokalt indhold.

Vi sendte i april forslaget om en kulturmesse direkte til formanden for kulturudvalget (Slesvigsk Parti).
Efter en måned uden svar er der nu sendt en erindringsmail. Dette bekræfter jo desværre bare Fælleslistens påstand om, at der er uendeligt langt fra Byrådet til borgerne.
Vi vil fremadrettet være fortalere for at der skal bygges endnu en bro – mellem byrådet og borgerne. Måske der også her skal laves et regelsæt om at borgerhenvendelser skal besvares. 

Aktuelt planlægger vi at lægge et personligt præg på hjemmesiden:
”Derfor er jeg medlem af Fælleslisten”.
Nogle udsagn, korte eller længere, hvor medlemmerne enten anonymt eller med navn fortæller hvorfor netop DE er medlem af Fælleslisten. I er alle velkomne til at sende et indlæg.

Kulturnatten

Den 19. august afholdes der, efter to års pause, igen kulturnat i Sønderborg.
Fælleslisten er naturligvis med, og til lejligheden bliver der fremstillet en ny flyer. Den omhandler aktuelle emner i kommunen samt lidt orientering om hvad man kan få ud af et medlemskab af Fælleslisten: Indflydelse på netop det, der interesserer den enkelte. 

Vi håber at nogle af medlemmerne vil lægge vejen forbi og allerhelst bruge en halv eller hel time til at hjælpe os på standen med flyers, en god snak med de besøgende eller bare at bakke Fælleslisten op.
Vi er placeret sydligst i Sønder Havnegade, nede mod slottet.

Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer

Bestyrelsen

Del med dine venner
Udgivet i Fælleslisten.