Fælleslistens mærkesager

Her på siden finder du en samlet oversigt over Fælleslistens vigtigste mærkesager til valget i november 2017. Mærkesagerne står i tilfældig orden og er altså ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge.

Klik på billedet, overskriften eller “læs mere” for at komme til hele artiklen.

Områdebyerne med Broager by og kirke
Fælleslisten ønsker at områdebyerne (de mindre og mellemstore byer i kommunen) skal være blomstrende samfund. De skal hver for sig fungere som udviklingscentre i deres område. Vi har 8 områdebyer i kommunen, som alle har potentiale til at drive den lokale udvikling. Tilsammen har de stor indflydelse på hele kommunens udvikling
Læs mere
Fælleslisten foreslår nye principper for godkendelse af lokalplaner og borgerinddragelse i den forbindelse. I vores sidste indlæg skrev vi om en række aktuelle sager, hvor lokalbefolkningen protesterer imod gennemførelse af projekter og lokalplaner. Disse sager og en lang række sager før dem, får nu Fælleslisten til at foreslå indførelse af nye
Læs mere
Folkeskolen
Sønderborg kommune skal have et læringsmiljø der er blandt de bedste i Danmark. Det er Fælleslistens vision for en af de vigtigste grundpiller i samfundet: uddannelse af vores børn. Ingen forældre bør opleve, at deres barn ikke er klar til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen. Erik Lorenzen fra
Læs mere
Dialog og borgerinddragelse er et afgørende princip for Fælleslisten, der skal efterleves uden kompromisser i alle områder af kommunens drift. Det er en mærkesag for Fælleslisten, at borgerinddragelse og dialog bliver en selvfølge i kommunen. Dialog og borgerinddragelse skal efter Fælleslistens mening være et grundlæggende princip for driften af kommunen,
Læs mere
Det går jo meget godt! Det ser ud til at være den almindelige opfattelse op til kommunevalget. Det går da meget godt i Sønderborg kommune! Der bliver bygget en masse, arbejdsløsheden er  lav, der er kommet ny asfalt på mange veje det sidste halve år og der er blevet indviet
Læs mere
Sønderborg kommune har brug for mere udvikling og vækst for at opretholde velfærden i fremtiden. Fælleslisten foreslår nu at etablere et nyt udviklingsselskab, som skal kick-starte udvikling af nye virksomheder og arbejdspladser og være drivkraften for en ny vækstperiode i Sønderborg og grænseregionen. Vi har tidligere dokumenteret, at Sønderborg kommune
Læs mere
En landsby i et af landdistrikterne
Fælleslisten ønsker landdistrikternes udvikling styrket. Vi skal bringe stoltheden tilbage i landsbyerne. Derfor vil Fælleslisten investere mere i landsbyer og landdistrikter, så de kan være med til at løfte hele kommunen.Vi skal turde tænke stort - også på landet og i landsbyerne. Vi vil have en kommune, hvor udviklingen også sker
Læs mere
Lev godt hele livet i Sønderborg kommune! Fælleslisten mener det er sådan  livet i Sønderborg kommune skal opleves, også når vi bliver gamle. Vores vision er at Sønderborg skal have et ældremiljø der er blandt de bedste i Danmark. Når vi kommer dertil, at vi ikke kan klare os selv
Læs mere
grønne områder i landsbyer
Serviceniveauet i landsbyerne skal være i orden og lige så godt som i resten af kommunen. I vores sidste indlæg skrev vi om  udvikling i landdistrikter og landsbyer. Men for at udvikling nytter noget og får folk til at blive i landsbyen, skal serviceniveauet også være i orden. Jyske Vestkysten skrev
Læs mere
Det gamle rådhus i Gråsten
Områdebyerne gennemgår store ændringer, især de store som Gråsten og Nordborg. For at byerne kan følge med udviklingen og ikke blive hægtet af, er det vigtigt at de får bedre vilkår for at tilpasse sig. Fælleslisten ønsker, at kommunen skal gøre en større indsats for at modernisere forældede lokalplaner i
Læs mere
Økonomi under kontrol
Sønderborg kommune har brug for at have en stærk og bæredygtig økonomi. Vi er i kommunen udfordret af vores beliggenhed i udkanten af landet. Det betyder at vi hele tiden skal arbejde hårdt for at sikre velstand og velfærd. Derfor er vi i Sønderborg kommune nødt til at investere mere
Læs mere
Udsatte unge får mange love og paragraffer
Fælleslisten ønsker bedre vilkår for udsatte unge med særlige behov. Der er flere områder, hvor der er behov for forbedringer. Det gælder især: Bedre ligestilling mellem udsatte unge med særlige behov og andre unge  Bedre kommunale tilbud til de unge i form af STU (særlig tilpasset uddannelse) Én indgang til kommunen
Læs mere
Friville skubbere
Frivillige er vigtige for Fælleslisten Den frivillige indsats øger livskvaliteten og sammenholdet i kommunen. Rigtig mange mennesker i Sønderborg kommune gør hver dag en stor frivillig indsats. Det kan være i foreninger, i institutioner, eller mange andre steder, hvor der er behov for en ekstra indsats. Ved mange arrangementer giver
Læs mere
Sønderborg centrum set fra luften
Fælleslistens vision for Sønderborg er, at den i 2030 fortsat skal være den førende handelsby i Sønderjylland. Det til trods for at kommunens indbyggertal falder og internet handlen tager omsætning fra de fysiske butikker. For at imødegå truslerne er det nødvendigt, at der i de kommende år tages en række
Læs mere