Luis da Gama

Luis da Gama, kandidat hos Fælleslisten

Luis da Gama

Mailluis@listel.dk

Mit Navn er Luis da Gama, jeg er dansk Statsborger, men er oprindeligt fra øen Madeira (Portugal).
Jeg har boet i Sønderborg Kommune i 30 år.
Jeg bor sammen med Randi i Kirke Hørup på Sydals og vi har 3 børn.

Til dagligt arbejder jeg i Humlehøj Hallen som livredder. På min arbejdsplads har jeg udover livrednings opgaver også ansvar for vandbehandlingsanlægget. Jeg er endvidere arbejdsmiljørepræsentant samt tillidsrepræsentant.

Uddannelse:

Jeg er uddannet bygningsmaler, telegrafist, dykkerinstruktør, erhvervsdykker.

Andre vigtige hverv:

 • Sektorformand for Teknik & Service Sektoren samt Sektoransvarlig for Kost & Service Sektoren hos FOA Sønderborg.
 • Hos FOA Sønderborg er jeg en del af Ledelses Teamet samt afdelings bestyrelsen.
 • Jeg er Portugisisk tolk for Rigspolitiet og Sønderborg Kommune.
 • Jeg er Domsmand i Vestre Landsret
 • Jeg taler flydende Portugisisk, Dansk, Engelsk og Spansk.

Fritiden:

Dykning, superveteran fodbold i Hørup samt madlavning.

Mine Visioner for Sønderborg Kommune:

 • Sønderborg Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i og flytte til, vi skal have høj standard på børnepasning, samt en fremtidens skole som bygger på elevernes fremtid og trivsel og ikke på kortsigtede besparelser. Vi skal have en ældrepleje og ældre omsorg som vi kan være bekendt af og stolte af.
 • I Sønderborg Kommune skal vi sikre at overgangen fra sygehusbehandlingen til kommunal pleje, genoptræning og rehabilitering styrkes og gøres bedre for alle borger. Derfor skal vi arbejde for, at kommunens svømmehaller/ badeland bliver endnu mere inddraget i sundhedsprojekter samt genoptræning.
  Dette vil være til store gavn og glæde for alle kommunens borgere.
 • Det er meget vigtigt at vi sikrer balance mellem by og land så disse ikke forrykkes yderligere. Derfor er det nødvendige at vi tager hensyn til de borgere, som bosætter sig eller er bosat i vore landområder samt mindre byer.
 • Vi skal have et større perspektiv på udviklingen af vores kommune, således at udviklingen ikke kun sker i Sønderborg, men også sker i kommunens andre byer. Vi skal tiltrække flere borgere til HELE kommunen, dette må være et MUST hvis det skal lykkes at skabe vækst, attraktivitet og velstand i vores kommune.
 • Vi har behov for en endnu mere aktiv arbejdsmarkedspolitik som skal følges op af handling og som ikke kun skal handle om regler, men om uddannelse og arbejde til alle. Herunder skal vi bekæmpe social dumping via bedre sociale klausuler i de kontrakter kommunen indgår. Her er det meget vigtigt, at samarbejdet med de lokale faglige organisationer styrkes.
 • En aktiv udbredelse af kendskabet til kommunes skønne naturrigdomme og en beskyttelse og vedligeholdelse af disse er nødvendigt. Vores undervands kulturarv samt havmiljøet er pga. iltsvind og andet i fare, derfor er det nødvendigt at vi beskytter vores undervandsmiljø, så vi undgå at mange fisk, planter og marsvin dør. Det er derfor meget vigtigt at vi alle arbejder for, at det allerede igangsatte projekt, om gendannelsen af de sidste stenrev i vores farvand, bliver gennemført. Dette vil ikke kun være med til at styrke havmiljøet, men også turismen i vores kommune. Dette betyder i sidste ende vækst og arbejdspladser i hele kommunen.

Alle de tiltag/ting jeg her nævner vil være med til at tiltrække flere nye skatteborgere og flere nye virksomheder til vores kommune. Dette betyder i sidste ende at Sønderborg kommune får en bæredygtig økonomi og det må jo være i alles interesse.

Hvorfor skal I så stemme på mig?

Det skal I, hvis I mener, jeg kan gøre en forskel og I vil have en stemme i byrådet, som vil være Jeres stemme og en byrådskandidat som vil arbejde for Jer!

Hvad vil jeg arbejde for?

Jeg vil arbejde for, at Sønderborg Kommunens menneskesyn genvinder sin gennemslagskraft i udviklingen af vores samfund. Jeg vil, jeg kan og jeg skal, arbejde for, at vores alle sammens velfærdsmodel igen bliver det fremherskende grundlag for det liv borgerne ønsker at leve. Jeg vil stille krav til integration og til de mennesker som SKAL integreres i vores samfund.
Vi skal kunne tale åbent om tingene og vi skal tager de nødvendig beslutninger.
Det er bl.a. derfor jeg ønsker at blive Jeres repræsentant og få Jeres stemme i Sønderborg Byråd. Jeg ønsker et byråd, der skal arbejde for at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed for alle borgere.
Der skal derfor være endnu større borgerinddragelse FØR beslutningerne træffes.

Jeg vil arbejde for en bedre infrastruktur, derfor støtter jeg projektet Als-Fyn broforbindelse.

Jeg ønsker at styrke sundhed i blandt alle kommunens borger, dette skal gøres ved, at inddrage kommunens svømmehaller/ Haller i sundhedsprojekter samt genoptræning. Dette vil være til store gavn og glæde for alle kommunens borgere. Derfor støtter jeg projektet om at bygge en nye 50 meters svømmebassin eller Svømmehal i vores kommune.

Jeg ønsker at arbejde i en retning som kan være til gavn for både erhvervslivet og borgerne. Jeg vil gerne skabe større interesse for nye borgere og nye virksomheder. Det skal være sådan, at disse får lyst til at flytte hertil og at de finder Sønderborg Kommune et interessant sted at leve, bo og drive virksomhed i.

Jeg vil kæmpe for:

– Kommunens ældre borgere oplever tryghed og mere kontakt.
– Tæt dialog med borgerne inden der træffes beslutninger.
– Stærkt erhvervsliv, gode skoler og bredere børnepasnings muligheder
– Et attraktivt kulturliv.
– Styrke turisme i hele kommunen
– Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og de lokale ildsjæle styrkes endnu mere.
– Medarbejderne, får bedre politisk ledelse og mere ansvar.
– Gode arbejdsforhold for de ansatte og bedre normeringer.
– At samarbejdet med de lokale faglige organisationer bliver styrket

Jeg kan, jeg vil, jeg skal!
At have vilje og mod er vigtigt, men dette alene er ikke nok.
Derfor har Jeg brug for dine personlige stemme på valgdagen.

Jeg håber at du vil bakke mig op og sætter dit X ved Fælleslistens Kandidat Nr. 6

MVH.
Luis da Gama
Kandidat Nr. 6
Jeres byråds repræsentant