Fællesliste/lokalliste/borgerliste? – kært barn har mange navne.

Fakta om Fælleslisten

Fælleslisten for Sønderborg Området blev grundlagt 26/1 – 2005 på Sønderborghus.
Ved valget i 2001 opnåede lokallisterne/Fælleslisterne i de 7, dengang selvstændige kommuner, i alt 14 ud af 88 mandater.
I Sundeved fik Fælleslisten 7 ud af 13 mandater.
I Augustenborg, Sydals og Sundeved sad pr. 1/1 2002 borgmestre fra Fælleslisten.

Fælleslister har været kendt i området i lang tid.

Ved indgangen til den forrige kommunalreform i 1970 blev der i 1966 etableret en Borgerlig Fællesliste mellem de tre små kommuner, Ullerup, Nybøl og Sottrup.
I hele perioden fra 1966 – 2006 sad der kun borgmestre fra Fælleslisten i Sundeved Kommune. Undervejs blev Fælleslisten mere og mere tværpolitisk.
Fælleslister/lokallister har været kendt i alle de gamle kommuner i nyere tid, også i Sønderborg stillede en borgerliste op og fik indvalgt personer i byrådet.
Nogle lokallister/borgerlister er opstået i kølvandet på en politisk beslutning som en protest, for eksempel ved en skolelukning. Ofte har disse lister haft en kort levetid, fordi de ikke var bredt nok funderet i deres tilgang til kommunens drift og politiske virkelighed.

Fælleslisten for Sønderborg er bredere funderet. Den er ikke en protestbevægelse.

Vi er i høj grad politiske, men med et skarpt lokalt fokus. Vi er et godt, lokalt alternativ til de kendte partier. Vi er baseret på værdier og holdninger til traditionelle kommunalpolitiske opgaver.
Disse holdninger og Fælleslistens mærkesager er velbeskrevet på vores hjemmeside: www.fælleslisten-sønderborg.dk. Her kan du finde svar på, hvad Fælleslisten og dens kandidater står for.
Du vil der kunne se, at Fælleslisten har ideer og veje til at udvikle hele kommunen. Vi vil frit kunne fokusere på Sønderborg Kommune og ikke underlægge os landspolitiske og ideologiske bindinger om hvordan og i hvilken retning Venstre, Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet ønsker området skal bevæge sig i.
Vi ser en klar fordel i at udvikle området sammen med borgerne, der bor her. Det er tidskrævende, men det giver de bedste og mest holdbare resultater. I den forbindelse er de landspolitiske partier bundet af deres ideologiske baggrund og centrale styring.
Det hører efter vores mening ikke hjemme i lokalpolitik.
Vi vil skabe et bredt samarbejdsklima, hvor flid, troværdighed og lyttende politikere er nøgleord.

Del med dine venner