Fælleslisten ønsker at borgerne på Vesterbakke skal høres

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, medlem af Fælleslisten og formand for Børn og Uddannelsesudvalget udtaler sig om Vesterbakkesagen i Broager:

Der har været mange forskellige udmeldinger i denne sag. Både fra forvaltningen og politisk. Hvis man fra starten havde fastholdt at der skulle laves en lokalplan, ligesom i alle andre sager hvor der opføres en daginstitution, så havde sagen haft et helt andet forløb. Så var borgerne i området blevet hørt og inddraget som ved alle andre lokalplaner.
Fælleslistens holdning er at kommunens politik for borgerinddragelse og dialog skal udøves i praksis, uden dog at alle har vetoret.
Derfor har vi før byrådsmødet meldt ud, at vi støtter forslaget fra DF om en lokalplan for byggeriet af børnehaven på Vesterbakke og dermed også borgernes mulighed for at afgive høringssvar på sædvanlig vis.
Jeg kan tælle til 15 ud af 31 byrådsmedlemmer, der sammen med Fælleslisten vil have lavet en lokalplan. Det giver ikke et flertal og dermed ville planen falde.
Derfor har vi fra Fælleslisten arbejdet på et ændringsforslag der stiller borgerne på Vesterbakke i Broager bedst muligt i den givne situation.

Ændringsforslaget

Den planlagte administrative proces fastholdes, herunder at der i forbindelse med byggeansøgningen er foretaget høring af selve byggeriet og støjskærmen ved de nærmeste naboer, genboer og bagboer. I den forbindelse er der modtaget bemærkninger og indsigelser, som skal indgå i den samlede byggesagsbehandling. Samt at der gennemføres en høring af hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold. Høringen gennemføres og svarene behandles, inden byggetilladelsen udstedes.

Byrådet beslutter, at sagen behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, inden der udstedes endelig byggetilladelse jf. delegationsplanen, grundet væsentlige indsigelser i forbindelse med høringer. Byrådet beslutter samtidig, at byggesagen behandles med endelig godkendelse i byrådet.

Hermed bliver borgerne i praksis hørt på samme måde som hvis der var lavet en lokalplan. Der bliver en dialog med borgerne, sådan som Fælleslisten ønsker at det sker i alle den slags sager,  siger Erik Lorenzen.

Del med dine venner
Udgivet i Børn og unge, Byrådet, Fælleslisten og tagget , , .