Fælleslisten lukker

Pressemeddelelse: 7. marts 2023

På en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2023 er det besluttet at nedlægge Fælleslisten.
Det har været en tung beslutning, men vi må erkende at en lokalliste ikke kan konkurrere med de etablerede politiske partier.

Fælleslisten for Sønderborg kommune har eksisteret siden 26. januar 2005 hvor den blev stiftet på Sønderborghus. Den opstod af de fælleslister, der fra 1966 eksisterede i de dengang 7 selvstændige kommuner.

Modsat mange andre lokallister i Danmark har vi altid tilstræbt ikke at være en protestliste. Vi har i højere grad forsøgt at være tværpolitiske, med et skarpt lokalt fokus og baseret på værdier og holdninger til de traditionelle kommunalpolitiske opgaver. Altid med opgaven og ikke politik i fokus.

Som mange andre lokallister har vi måttet sande, at det ikke er nemt at være lokalt funderet lokalliste i en stor kommune. Vi må også erkende at antallet af vælgere og tilslutning dalede. Senest ved kommunalvalget 2021, hvor vi gik voldsomt tilbage. Vi forsøgte at bruge dynamikken fra valgkampen til øget aktivitet og synlighed. Det er på mange måder lykkedes at gøre os synlige, ligesom det er lykkedes at sætte nogle ting på den politiske dagsorden. Desværre har ikke været den respons fra borgerne vi havde håbet på.

Med færre og færre aktive så bestyrelsen ikke andet valg, end at indstille til en ekstraordinær generalforsamling at vi lukkede Fælleslisten. At fortsætte gav ingen mening.

Fælleslisten har gennem tiden været en aktiv og ansvarlig deltager i kommunens ledelse. Både i de gamle kommuner og i ny Sønderborg kommune har Fælleslisterne haft indflydelse og opnået anerkendelse i form af borgmesterposter. I Sundeved, Sydals og Midtals kommuner havde Fælleslisterne borgmesterposter. Også i ny Sønderborg kommune havde Fælleslisten borgmesterposten fra 2010 til 2014.

Vi ved vi har sat nogle spor i Sønderborg kommune. Blandt andet var det Fælleslisten, der som de første satte fokus på begrebet borgerinddragelse helt tilbage i 2013, hvor byrådet på Fælleslistens initiativ vedtog ”Politik for borgerinddragelse”. Det var første gang kommunen fik nedfældet retningslinjer for borgerinddragelse på skrift. Dette har vi vedblivende sat fokus på, og vi må trods alt glæde os over, at begrebet spiller en rolle i dagens politik i Sønderborg. Om ikke andet er det noget man taler om i byrådet.

Vi vil ønske både Sønderborg kommune og vore tidligere politiske kolleger al muligt held og lykke med de mange og store opgaver der venter forude. Pas nu rigtig godt på vores kommune.


Med venlig hilsen
Søren Østergaard, Formand for Fælleslisten

Fælleslisten
Fælleslisten-sønderborg.dk
kontakt@listel.dk

Del med dine venner
Udgivet i Fælleslisten.