Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Mange valgløfter om Augustenborg

Af Aase Nyegaard, byrådsmedlem for Fælleslisten.

Det er dejligt at læse og høre, at flere og flere byrådspolitikere samt kandidater til KV valget på tirsdag fremhæver Hertugernes Augustenborg, som et kommende kulturelt fyrtårn.

Allerede sidste år satte vi et beløb af til Masterplan for Augustenborg. Og for budget 2022 er der afsat yderligere 2,5 mio til udarbejdelsen af Masterplanen. Den skal foreligge i foråret 2022.

Vi skal få flere nationale og lokale store fonde til at gå ind i arbejdet, således at Hertugbyen Augustenborg kan realisere drømmen om at blive en del af UNESCO kulturarv.

Arbejdet begyndte allerede da Augustenborg var selvstændig og vi fik lavet en bevarende lokalplan for Storegade. Her er mange fredede og bevaringsværdige huse, som vi skal passe på.

Der blev etableret flere borgergrupper, der gerne ville arbejde med forskellige temaer. Borgerne blev også inviteret på en heldags tur med bus for at se havnene i Fåborg, Nyborg og Middelfart. Vi gjorde det dels for at blive inspireret og dels for at se, hvordan en havn ikke skal udvikles.

Jeg håber virkelig at alle de mange gode intentioner før valget også bliver til virkelighed efter valget.

Vi er mange i Augustenborg, der vil følge det tæt og holde politikerne op på det.

Del med dine venner

Biogas i Sønderborg – nytter det noget?

Der er for tiden en vældig debat i Sønderborg kommune om biogas.

Det fyger med påstande og mange har rigtig svært ved at  finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i debatten. Mange tror at biogassen kun lige kan dække gasbussernes forbrug, men faktisk kan biogassen erstatte næsten al naturgas i kommunen! Og dermed næsten fjerne naturgassens CO2 aftryk i kommunen. Det er en langt større virkning, end de fleste forestiller sig.

Fælleslisten vil gerne bidrage med nogle fakta om biogassen, som fortæller hvad biogassen vil betyde for os allesammen. Mange spørger også, hvor stor en indflydelse den har på visionen om at blive CO2 neutral i 2019. Tallene er offentligt tilgængelige, men mange kender dem ikke. Læs mere

Del med dine venner

Nyt udviklingsselskab i Sønderborg

Sønderborg kommune har brug for mere udvikling og vækst for at opretholde velfærden i fremtiden.

Fælleslisten foreslår nu at etablere et nyt udviklingsselskab, som skal kick-starte udvikling af nye virksomheder og arbejdspladser og være drivkraften for en ny vækstperiode i Sønderborg og grænseregionen. Vi har tidligere dokumenteret, at Sønderborg kommune halter bagefter de fleste kommuner i Danmark, når det handler om at skabe nye virksomheder og arbejdspladser. Derfor er der behov for en ekstra indsats for at rette op på det. Udviklingsselskabet skal ses som et banebrydende initiativ, på samme måde som Project Zero og Havneselskabet var det. Det skal i mange år fremover sætte Sønderborg på landkortet både nationalt og internationalt. Det skal bringe Sønderborg tilbage på sporet når det handler om vækst og arbejdspladser.

Offentligt privat partnerskab – en succesmodel

Vi forestiller os et OPP selskab (offentligt-privat partnerskab) på samme måde som Project Zero og Havneselskabet. Det er en velafprøvet model, som vi har haft succes med. Selskabets formål skal være både at tiltrække virksomheder og udvikle helt nye virksomheder her i området. For at gøre det skal selskabet opbygge et grænseoverskridende klyngesamarbejde indenfor klimaomstilling og energi. Selskabet skal bygge på Danmarks gode renomme som pioner indenfor grøn omstilling, energiteknologi og cleantec i det hele taget. Lokalt skal det bygge på Project Zero’s erfaringer og gode navn, som har resulteret i et stærkt internationalt netværk. Teknologisk skal det bygge på det nye CIE (Center for Industriel Elektronik) ved SDU i Sønderborg, og tilsvarende universiteter i Flensborg og Kiel. Selskabet skal være i stand til at tiltrække udenlandsk kapital, både privat kapital og kapital fra EU i kraft af grænseoverskridende projekter. Sønderborg kommune kan fortsætte i fodsporene af projekt Zero ved at fungere som et levende laboratorium for nye løsninger og forretningsmodeller.

Initiativtager og stiftere

Vi forestiller os, at initiativtagerne skal være Sønderborg kommune, Region Syddanmark, Flensborg og Landesregeringen i Kiel. Sønderborg skal gå foran og tage initiativet, fordi det giver større chance for, at en væsentlig del af aktiviteterne også bliver placeret her i kommunen. Sønderborgs finansiering kan komme fra kommunens kassebeholdning.

Klima og energi – et globalt vækstområde

Klimaomstilling og energi er et stort område, der i mange år frem vil være et af de vigtigste vækstområder i verden. Det kan bl.a. omfatte følgende:

  • Vedvarende energi, vindenergi og solenergi
  • Elektrificering af energisystemerne
  • Energibesparende systemer og produkter
  • E-mobilitet, både på vej og off-road
  • Lagring og konvertering af energi
  • Smarte energisystemer, der kan håndtere svingende produktion af vedvarende energi
  • Smarte bygninger, der kan tilpasse sig til svingende energiproduktion
  • Digitalisering, som er central for alle områder

Grænseområdet som fordel

Vi har på tværs af grænsen mange virksomheder, der er stærkt involveret i de ovennævnte områder. Mange af dem vil være interesseret i at der opbygges et nyt kraftcenter, der kan være fødekæde for nye innovative ideer og forretningsmuligheder og levere de medarbejdere der kan føre ideerne ud i livet. Nogle af dem vil forhåbentlig være med til at danne det OPP selskab, der skal være drivkraften.

Samtidig vil det være et interessant sted at være for nye opstarts virksomheder, der kan udvikle niche løsninger indenfor områderne og eventuelt samarbejde med de større virksomheder.

Fælleslisten vil arbejde for at der straks i det nye år bliver taget hul på arbejdet. En foreløbig tidsplan kunne være, at 2018 bruges til forundersøgelser og aftaler med partnere, sådan at selskabet kan starte i 2019, når det nye CIE er kommet i gang.

Del med dine venner

Udvikling i lokalsamfundet

Hvordan kan det blive lettere at udvikle erhvervslivet i de små lokalsamfund i kommunen?

Det er ikke altid let at udvikle virksomheder ude i de små lokalsamfund i Sønderborg kommune. Aase Nyegaard taler med en ambitiøs virksomhedsejer, Gunder Jensen, der fortæller om hans erfaringer med at udvikle Gråsten Fjerkræ i Kværs. Han har også ideer og forslag til hvordan kommunen kan forbedre forholdene for erhvervsudvikling i lokalsamfundene.

Del med dine venner

Skyways Technics

Skyways Technics – Sønderborg firma med global rækkevidde.

Benjamin Nielsen er direktør for Skyways Technics, som i Sønderborg Lufthavn reparerer fly fra hele verden. Det har firmaet succes med og vil gerne udvide.

Se fimaportrættet af den spændende virksomhed og hør hvad Benjamin fortæller om deres planer og udfordringer.

 

Del med dine venner

Meningsmåling borgerinddragelse

Nu har I muligheden for at sige jeres mening ved at deltage i meningsmålingen herunder.

Vi har i den seneste tid vist flere eksempler på, at der er behov for at forbedre borgerinddragelsen og dialogen i kommunen. Nu vil vi gerne høre jeres mening.

Resultatet bliver senere vist her på siden og på Facebook.

Klik på linket herunder og svar på spørgsmålene.

https://goo.gl/forms/513mJBUJ9LRPNFPm2 

 

Del med dine venner

Borgerinddragelse – Nordvang vejbyggeri

Der har i den senere tid været flere dårlige eksempler på manglende borgerinddragelse. Nordvangs forlængelse ud i Nørre Havnegade ved Joachimparken i Sønderborg er en af dem. Her har kommunen ikke villet lytte til beboerne, trods det at beboerne kunne dokumentere, at kommunen byggede offentlig vej på privat grund! Da Nørre Havnegade blev flyttet i 2012, eksproprierede kommunen jord fra de samme grundejere. Men her i 2017 har kommunen stadig ikke udbetalt den fulde erstatning til lodsejerne.

Hør i videoen, hvad grundejernes repræsentant fortalte Aase om denne sag.

Del med dine venner