Et trygt og værdigt ældremiljø

Lev godt hele livet i Sønderborg kommune!

Fælleslisten mener det er sådan  livet i Sønderborg kommune skal opleves, også når vi bliver gamle. Vores vision er at Sønderborg skal have et ældremiljø der er blandt de bedste i Danmark. Når vi kommer dertil, at vi ikke kan klare os selv mere, så skal kommunen stå klar. Vi vil sikre de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen en tryg og værdig alderdom.

En avis skrev for nylig: Tør du blive gammel i din kommune?

Vi vil have at alle i Sønderborg kommune med fasthed i stemmen kan sige: Ja, jeg tør og jeg er helt tryg ved en alderdom i Sønderborg kommune.

Ældremiljø med udvikling

Fælleslisten vil skabe et udviklende og motiverende ældremiljø, som hjælper de ældre til at blive selvhjulpne og aktive i størst muligt omfang. Når man skal have hjælp enten i hjemmepleje eller på plejehjem, mister man noget selvstændighed. Men man må ikke også miste sin værdighed. Derfor skal ældreplejen hele tiden have fokus på at understøtte de ældre i at være selvhjulpne længst muligt. Det et være aktiv og kunne klare sig selv i størst muligt omfang, er befordrende for livskvaliteten og værdigheden. Men ældreområdet skal først og fremmest tage udgangspunkt i de ældres behov. Ikke to mennesker er ens og det er afgørende at ældreplejen tager udgangspunkt i det enkelte menneske. At blive set og hørt som et selvstændigt menneske er helt afgørende for selvrespekt og værdighed.

Aktivitet over hele dagen

Aktiviteter skal ikke kun foregå om formiddagen, men ske over hele dagen. Netop fordi alle er forskellige, skal aktiviterne tilpasses til den rytme den enkelte foretrækker. Hensynet til den ældre går foran hensynet til økonomi og effektivitet i arbejdsplanlægningen. Det må ikke være sådan at der kun er aktivitet og liv i en kort periode af døgnet, og plejehjemmet ligger dødt hen i den største del af tiden. Den enkelte borgers behov og ønsker skal være i fokus – de skal kunne spise og sove når det passer den enkelte.

Vi ønsker en fordeling af personale ressourcer, således at der er 2 medarbejdere på aftenvagt i hver enhed , så det sociale samvær og aktiviteter efter kl. 15 bliver en del af dagligdagen. Personalet skal være der for de ældre når de har behov for det. Dermed oplever de ældre en tilværelse der mest muligt ligner den de tidligere havde. Dermed oplever de at have et værdigt og godt liv.

Faglighed, kompetence og organisering

Vi vil have en høj faglighed i ældreplejen. Medarbejderne skal være kompetente og godt rustet til at virkeliggøre visionen om det gode liv også i alderdommen. Det kræver anerkendende og fagligt dygtige medarbejdere med respekt for det enkelte menneske. Medarbejdere, som også er i stand til at opbygge et stærkt og tæt samarbejde med pårørende. Både den ældre og de pårørende skal opleve at der er kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i ældreplejen. Demente skal støttes af kompetente medarbejdere med et højt fagligt niveau.

Gode grunduddannelser og løbende vedligeholdelse af medarbejdernes faglige kompetencer er vigtig for Fælleslisten. Her skal der også være stort fokus på de menneskelige kompetencer, som er nødvendige for at sikre værdigheden.

Tryghed og tillid styrkes når de ældre lever i et nært ældremiljø. Selvstyrende teams kan være en måde at styrke medarbejderens faglighed og kompetence i et selvstændigt og engagerende arbejdsmiljø. Samtidig styrkes trygheden og tilliden ved at det er de samme kendte ansigter de ældre møder. De skal ikke opleve  at vildfremmede mennesker møder op i weekender og på helligdage.

Frivillige skal have gode vilkår for at deltage

Fælleslisten lægger stor vægt på det frivillige arbejde. I ældreplejen skal der være rammer der gør det nemt for frivillige at yde den indsats de brænder for. De frivillige er med til at holde kontakten til det omgivende samfund og vise de ældre, at de stadig er en del af samfundet. Det kunne være i form af madklubber og fællesspisning, hvor naboer og beboere i lokalområdet inviteres ind til fællesspisning på de lokale plejehjem og ældrecentre – det skaber dialog mellem generationer og bidrager til livskvaliteten og fornemmelsen af at være en del af et fællesskab.

 

 

Del med dine venner

Glade børn får nyt hus – se billederne

  • Folkeskolen
    Børn fra Spirrevippen

I januar 2017 blev der taget 1. spadestik til den nye daginstitution Spirrevippen i Ulkebøl.

Det blev overværet af mange glade børn, der kan se frem til at overtage en supermoderne daginstitution om et års tid. Den nye institution er banebrydende på flere områder. Der er indhentet erfaringer fra andre steder i landet, forældre, medarbejdere og ledere har deltaget i at lave et hus der fremmer børnenes læring og trivsel, og institutionen kommer til at lave maden fra bunden af.

Erik Lorenzen, formand for Børn og Uddannelse udvalget, holdt talen ved begivenheden. Læs herunder hvad han sagde:

På Sønderborg kommunes vegne vil jeg gerne byde velkommen til 1. spadestik for den ny daginstitution Spirrevippen her i Ulkebøl.

Det er en dag vi har set frem til i lang tid, nogen vil også nok sige rigtig lang tid. De to institutioner på Agtoftsvej og Mågevænget er af forskellige årsager ikke tidssvarende mere.
Jeg har været med byggeudvalget på inspirationstur til Viborg. Der er godt at komme ud og se hvordan nybyggede daginstitutioner i andre kommuner er indrettet, især hvordan hverdagen fungerer og få snakket med de fagpersoner der var på de enkelte institutioner. Vi så både noget der var godt og noget der var mindre godt.
Jeg er overbevist om at det er de gode ting der er indarbejdet i Spirrevippen.

Forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere har afholdt møder for at dele viden, blive inspireret af hinanden og har dermed på bedste vis bidraget til, hvad det nye hus skal kunne, for at fremme børns læring og trivsel.

Det er altid festligt at sætte et nyt byggeri i gang.

Især i dag, fordi Sønderborg kommune tager helt nye skridt med det nye byggeri. Vi samler den faglige viden inden for børn med særlige behov. Personalet får mulighed for vidensdeling og dermed styrke den pædagogiske indsats.
Og så bliver det på nuværende tidspunkt Sønderborg kommunes eneste dagtilbud, der kan tilbyde mad fra bunden, når der etableres et produktionskøkken.

Det bliver dermed en fremtidssikret institution, også i størrelsen, med 118 børn. 30 i vuggestue, 72 i børnehaven og 16 i en specialgruppe.

Vi skal som kommune tilbyde en madordning hvis forældrene ønsker det. Trenden og moderne forældres krav til en madordning, kan vi ikke leve op til med det nuværende tilbud. Muligheden for at udvikle en sundhedsprofil med fokus på kost, ude-liv, bevægelse, leg og relationer understøttes også med muligheden for at tilberede mad i huset.

Fastfood og hurtige færdigretter er hverdag i de fleste familier i dag. Derfor er det for mig utrolig vigtigt at det pædagogiske formål med at inddrage børnene i tilberedelsen af maden bliver en naturlig del af børnenes læring.
Forældreråd og personalet får større indflydelse på køb af råvarer. Hvis bæredygtighed og lokalt producerede varer tænkes med ind, vil et par af kommunens strategier også blive tilgodeset.

Jeg ser frem til at der om et års tid vil stå en super moderne institution der kan indtages af børn, forældre og medarbejdere.

Erik Lorenzen, Fælleslisten.

Del med dine venner

Fælleslisten vil hjælpe landmænd

 

På byrådsmødet onsdag den 1. februar var kommunens planer for vandindvinding til beslutning. Det handler især om at landmændene ikke må bruge sprøjtemidler i de områder hvor vandet kommer fra. Det er jo klart at vandet skal beskyttes, men det kan have store konsekvenser for  de landmænd, der tilfældigvis har marker der hvor vandet kommer fra.

Hvad skal man så gøre? Trække på skuldrene og sige at det er ærgerligt for dem? Det mener Erik Lorenzen og Fælleslisten ikke vi kan være bekendt. Her er Erik Lorenzens indlæg og ændringsforslag fra byrådsmødet.

 

Erik Lorenzens indlæg:

“Ingen tvivl om at vi skal sikre rent drikkevand til kommende generationer. Vi er heller ikke i tvivl om at dette skal gøres ved hjælp af indsatsplaner på boringsnære og indvindings-oplande til vandværkernes boringer.

Til gengæld er den konstruktion vi har fået sammensat, hvor det er Naturstyrelsen der har kortlagt områderne hvor grundvandet findes, Natur og miljø forvaltningen der udarbejder forslag til indsatsområder, som dem vi så skal tage stilling til i byrådet i dag og det overlades til vandværkerne at indgå frivillige aftaler med landmændene om pesticidfri dyrkning og erstatning for det udbyttetab der helt naturligt vil være. Dette er en meget vanskelig opgave for vandværkerne idet der I enkelte tilfælde er så store arealer af ejendommene i spil, at disse får svært ved at fortsætte eller kunne afhændes til fortsat landbrugsdrift.

I 2011 vedtog vi lignende indsatsplaner for vandværkerne ved Miangdam og det er endnu ikke lykkedes vandværkerne at nå til enighed med de berørte landmænd i det område.

Vi vil gerne pålægge byrådet til at gå aktivt ind i løsningen med at realisere både tidligere og kommende indsatsplaner. Dette kan ske ved at være primus motor i forhold til en jordfordeling således de berørte landmænd ikke straffes fordi de tilfældigvis ligger lige der, hvor vandværkerne henter deres rene vand til kommunens borgere. Byrådet har Jordkøbsnævnet og vandværkerne har Vandrådet. Disse to instanser kan i fællesskab og i samarbejde med de berørte landmænd sikre det rene vand i fremtiden”.

 

Efter byrådets behandling, blev Fælleslistens ændringsforslag vedtaget med følgende ordlyd:

“Økonomiudvalgets indstilling godkendes og Sønderborg Kommune pålægges at gå aktivt ind i løsningen med at realisere både tidligere og kommende indsatsplaner. Dette kan ske ved at byrådet er primus motor i forhold til en jordfordeling, der dels sikrer det rene vand i fremtiden og dels tilgodeser de berørte landmænd på en hensigtsmæssig måde.
Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn og vandværkernes Vandråd kan i fællesskab og i samarbejde med de berørte landmænd arbejde med realisering af indsatsplanen”

Dette forslag blev godkendt af alle partier på nær Venstre.

Del med dine venner