Nye tider for de ældre.

Af Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Hvis jeg skal tro de seneste udmeldinger fra stort set alle partier og lister, må de ældre i Sønderborg kommune gå en ny og lysere fremtid i møde.
Alle partier og lister vil gøre noget for de ældre og forbedre ældreplejen.

Det synes jeg lyder godt, ikke blot som byrådskandidat, men også fordi jeg indenfor en måske overskuelig årrække bliver en del af målgruppen.

Skal jeg tro udmeldingerne, må det blive et historisk hurtigt forlig efter det nye byråd er samlet. Men selv om alle vil gøre noget for de ældre, opfattes vejen dertil nok forskelligt.

Og netop vejen til målet kommer indledningsvis nok til at blive det største problem. Frit valg, flere midler og gentænkning af området er nogle af buddene, hvilket får mig til at ønske mig at den fremtidige ældreomsorg ikke ender som en ideologisk eller politisk kampplads.
Det får de ældre jo ikke en bedre hverdag af.

Bedre pleje får de ældre nemlig kun af mere tid og flere valg. Dette omfatter naturligvis også leverandøren af ældreplejen.

Jeg kunne godt tænke mig at der blev skruet på alle håndtagene. At hele området blev gentænkt og efterset. Og når man så var enige om mål og retning for den bedre ældrepleje, så tilføre de midler der er nødvendige for at opfylde alle partiernes erklærede mål: At gøre det bedre.

Og herefter kan man så tage debatten, ikke kun om hvor mange leverandører, men også om de muligheder man giver dem. Men flere valg er centralt for både mig personligt og for Fælleslisten.

Så kære ældre medborgere. De mange løfter lover godt og man kan kun håbe det varer ved – også efter støvet fra valgkampen har lagt sig.

Det er trods alt jeres hverdag og livskvalitet det drejer sig om.

Del med dine venner
Friville skubbere

Frivillighed skal fremmes

Frivillige er vigtige for Fælleslisten

Den frivillige indsats øger livskvaliteten og sammenholdet i kommunen. Rigtig mange mennesker i Sønderborg kommune gør hver dag en stor frivillig indsats. Det kan være i foreninger, i institutioner, eller mange andre steder, hvor der er behov for en ekstra indsats. Ved mange arrangementer giver mange frivillige ofte en hånd med. Den frivillige indsats er utrolig vigtig for samfundet. Den er med til at gøre ting mulige, som ellers ikke kunne lade sig gøre. Den er med til at lette tilværelsen for mange, der har behov for hjælp. Og den er med til at vise børn og unge hvordan en fælles indsats giver et godt samfund.

Fælleslisten vil gøre det lettere at være frivillig.

Der er altså mange gode grunde til at understøtte og fremme den frivillige indsats. Fælleslisten vil gøre en særlig indsats for at det bliver lettere at være frivillig i Sønderborg kommune. Vi tror at mange flere egentlig gerne ville gøre en frivillig indsats. Men de kan have svært ved at finde frem til, hvor deres kompetencer og interesser kan passe ind. Det skal være lettere at være frivillig, så mange flere får lyst til og mulighed for at deltage i frivilligt arbejde. Derfor skal der i kommunen være større fokus på at fremme frivilligheden. Kommunen skal tage ansvar for at forbedre rammerne for frivillighed, så vi får frigjort de frivillige ressourcer til fælles gavn og glæde.

Frivillige alle vil elske digBarrierer skal fjernes

Der har rundt om i landet været en del sager, hvor frivillige er blevet straffet for deres indsats ved at blive trukket i efterløn, pension eller arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er helt urimeligt og det skal stoppes. Der bør kun være een regel for, om en indsats er frivillig eller ej: Hvis indsatsen ikke aflønnes, er der tale om frivilligt arbejde. Dermed kan der heller ikke være konsekvenser for efterløn, pension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er et utrolig simpelt princip og det ville give alle frivillige tryghed for, at de ikke får ubehagelige efterregninger, som tak for deres frivillige indsats.

Bureaukratiet skal reduceres

Fælleslisten vil arbejde for at kommunen fjerner bureaukratiet fra det frivillige område. Mange frivillige foreninger oplever at skulle søge kommunen om tilladelse til at afholde et arrangement. Det er ofte forbundet med et stort og indviklet bureaukrati. Også denne form for barriere er det afgørende at få fjernet, så det frivillige arbejde kan udfolde sig i fuldt flor. Det er et område som kommunen har herredømmet over og som det er muligt at forbedre.

Eet sted hvor alle frivillige kan henvende sig.

Fælleslisten ønsker at kommunen laver en fælles indgang for alle frivillige. Det skal være muligt at få klaret alle forhold omkring frivilligt arbejde ved at henvende sig eet sted i kommunen. Dermed vil det frivillige arbejde blive enklere og mere overskueligt. De frivillige kan bruge deres kræfter på det de brænder for: nemlig det frivillige arbejde. En sådan “frivilligkontakt” kan tage sig af en række opgaver: De føromtalte tilladelser og bevillinger, rådgivning af frivillige, kontaktsted for de der ønsker at gøre en indsats og dem der har opgaverne, og meget mere.

Internet – baseret “frivilligbørs”

Det kan være svært at finde det rigtige frivillige arbejde, for hvor er der nogen der har behov for netop min hjælp? Det problem kan afhjælpes med en frivilligbørs. Fælleslisten mener kommunen skal etablere en internet – baseret frivilligbørs, hvor institutioner, foreninger og andre kan opslå arrangementer og opgaver, som de søger frivillige til. De frivillige kan ad den vej let melde sig som frivillig ud fra opgavetyperne og de tidsrum de kan stille sig til rådighed. De kan ad den vej booke sig ind, og på den måde bliver det let og simpelt for begge parter at matche hinanden.

Fortsat anerkendelse og påskønnelse

Sidst men ikke mindst skal vi som samfund huske at anerkende og påskønne den store indsats mange frivillige gør til fælles gavn. Vi skal huske at fejre de mennesker, der gør en indsats for andre. Den årlige frivilligfest i Sønderborg kommune er et godt eksempel på det. Men den bedste måde at påskønne indsatsen på, er at gøre det let for de mange, der gerne vil give en hånd med.

Del med dine venner

Et trygt og værdigt ældremiljø

Lev godt hele livet i Sønderborg kommune!

Fælleslisten mener det er sådan  livet i Sønderborg kommune skal opleves, også når vi bliver gamle. Vores vision er at Sønderborg skal have et ældremiljø der er blandt de bedste i Danmark. Når vi kommer dertil, at vi ikke kan klare os selv mere, så skal kommunen stå klar. Vi vil sikre de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen en tryg og værdig alderdom.

En avis skrev for nylig: Tør du blive gammel i din kommune?

Vi vil have at alle i Sønderborg kommune med fasthed i stemmen kan sige: Ja, jeg tør og jeg er helt tryg ved en alderdom i Sønderborg kommune.

Ældremiljø med udvikling

Fælleslisten vil skabe et udviklende og motiverende ældremiljø, som hjælper de ældre til at blive selvhjulpne og aktive i størst muligt omfang. Når man skal have hjælp enten i hjemmepleje eller på plejehjem, mister man noget selvstændighed. Men man må ikke også miste sin værdighed. Derfor skal ældreplejen hele tiden have fokus på at understøtte de ældre i at være selvhjulpne længst muligt. Det et være aktiv og kunne klare sig selv i størst muligt omfang, er befordrende for livskvaliteten og værdigheden. Men ældreområdet skal først og fremmest tage udgangspunkt i de ældres behov. Ikke to mennesker er ens og det er afgørende at ældreplejen tager udgangspunkt i det enkelte menneske. At blive set og hørt som et selvstændigt menneske er helt afgørende for selvrespekt og værdighed.

Aktivitet over hele dagen

Aktiviteter skal ikke kun foregå om formiddagen, men ske over hele dagen. Netop fordi alle er forskellige, skal aktiviterne tilpasses til den rytme den enkelte foretrækker. Hensynet til den ældre går foran hensynet til økonomi og effektivitet i arbejdsplanlægningen. Det må ikke være sådan at der kun er aktivitet og liv i en kort periode af døgnet, og plejehjemmet ligger dødt hen i den største del af tiden. Den enkelte borgers behov og ønsker skal være i fokus – de skal kunne spise og sove når det passer den enkelte.

Vi ønsker en fordeling af personale ressourcer, således at der er 2 medarbejdere på aftenvagt i hver enhed , så det sociale samvær og aktiviteter efter kl. 15 bliver en del af dagligdagen. Personalet skal være der for de ældre når de har behov for det. Dermed oplever de ældre en tilværelse der mest muligt ligner den de tidligere havde. Dermed oplever de at have et værdigt og godt liv.

Faglighed, kompetence og organisering

Vi vil have en høj faglighed i ældreplejen. Medarbejderne skal være kompetente og godt rustet til at virkeliggøre visionen om det gode liv også i alderdommen. Det kræver anerkendende og fagligt dygtige medarbejdere med respekt for det enkelte menneske. Medarbejdere, som også er i stand til at opbygge et stærkt og tæt samarbejde med pårørende. Både den ældre og de pårørende skal opleve at der er kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i ældreplejen. Demente skal støttes af kompetente medarbejdere med et højt fagligt niveau.

Gode grunduddannelser og løbende vedligeholdelse af medarbejdernes faglige kompetencer er vigtig for Fælleslisten. Her skal der også være stort fokus på de menneskelige kompetencer, som er nødvendige for at sikre værdigheden.

Tryghed og tillid styrkes når de ældre lever i et nært ældremiljø. Selvstyrende teams kan være en måde at styrke medarbejderens faglighed og kompetence i et selvstændigt og engagerende arbejdsmiljø. Samtidig styrkes trygheden og tilliden ved at det er de samme kendte ansigter de ældre møder. De skal ikke opleve  at vildfremmede mennesker møder op i weekender og på helligdage.

Frivillige skal have gode vilkår for at deltage

Fælleslisten lægger stor vægt på det frivillige arbejde. I ældreplejen skal der være rammer der gør det nemt for frivillige at yde den indsats de brænder for. De frivillige er med til at holde kontakten til det omgivende samfund og vise de ældre, at de stadig er en del af samfundet. Det kunne være i form af madklubber og fællesspisning, hvor naboer og beboere i lokalområdet inviteres ind til fællesspisning på de lokale plejehjem og ældrecentre – det skaber dialog mellem generationer og bidrager til livskvaliteten og fornemmelsen af at være en del af et fællesskab.

 

 

Del med dine venner