Lysabild Børneunivers skal bestå

Af Aase Nyegaard

Fælleslisten kan sige det meget kort og tydeligt. Selvfølgelig skal Lysabild Børneunivers bestå. Vi har kun hørt positive toner om Lysabild. Nøgleordene og visionen for Børneuniverset er samarbejde, tryghed, fællesskab, styrkelse af lokalsamfundet.
Vi mener i Fælleslisten, at vi for længst har lukket de skoler der skal lukkes i kommunen. Det handler ikke mere om at lukke skoler, men i stedet om at sikre at de kan bestå. På den korte bane er det at lave børneunivers en god måde, som har vist sit værd flere steder i kommunen.

Udvikling i lokalsamfundet

På langt sigt mener vi i Fælleslisten, at skolerne skal sikres ved at landsbyerne udvikler sig og tiltrækker flere indbyggere og dermed også børn. Vore landsbyer skal signalere udvikling, velstand og livskvalitet, så flere bosætter sig der.
For Fælleslisten er det vigtigt, at det lokale engagement og den frivillige indsats driver udviklingen i landsbyerne. Men kommunen skal også påtage sig sit ansvar ved at vise rettidig omhu. Det er afgørende, at kommunen sikrer landsbyerne lige muligheder for udvikling. Det skal ske ved at kommunen både sikrer de nødvendige rammevilkår og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed.

Lysabild Børneunivers er et godt eksempel

Lysabild Børneunivers er på mange måder et godt eksempel. De frivillige kræfter driver udviklingen igennem mange aktive foreninger som f.eks. Åben Skole og Landsbyrådet. Der er både dagplejens legestue, gæstedagpleje, nylig oprettet vuggestue, Børnehuset Abildgård, der lige nu har ca. 40 børn. SFO Fristedet og klub med pt. 30 børn samt Lysabild Skole med pt. ca. 98 børn. Fælleslisten ønsker en kommune, hvor udviklingen også sker i landsbyer og landdistrikter.

Del med dine venner

Mobil i folkeskolen?

Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, formand for Fælleslisten i Sønderborg kommune og tidligere formand for Børn- og Uddannelsesudvalget, bringer nedenstående læserbrev om forbud mod mobiler i folkeskolen. Anledningen er den aktuelle debat, hvor Peter Hansen (Venstre) har forlangt at byrådet indfører et generelt forbud mod mobiler i folkeskolen.

Håber ikke at mine tidligere byrådskolleger har fået hedeslag og mistet dømmekraften her i sommervarmen!

I Sønderborg kommune vil vi gerne have engagerede forældre i bestyrelser. Vi vil gerne have flere kompetencer og mere ansvar lagt ud til decentrale beslutninger.
Brug af mobiler og andre digitale medier kan bestyrelserne sagtens selv sætte grænser for, i både dagtilbud og folkeskoler.
Hvilket de også allerede gør i dag, hvis behovet er der.

Anbefaling 7 i Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og folkeskole (vedtaget af et enigt byråd i 2017) omhandler øget forældre involvering og gøre det mere attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Forslaget fra Peter Hansen er stik imod intentionerne i denne anbefaling!!
Eller er det blot et vellykket mediestunt? Nogle har jo brug for at blive set og hørt med jævne mellemrum. Sikkert også byrådsmedlemmer i Sønderborg kommune.

Byrådet kunne jo gå foran med et godt eksempel.

Sluk mobilerne, Ipad`en og den bærbare PC under alle møder, byrådsmøder, udvalgsmøder, temamøder, dialogmøder med borgerne, eller blot ved interne gruppemøder.
Tænk hvis alle ikke kun var fysisk til stede, men også mentalt og fik samme udbytte af møderne. Jeg kender utallige eksempler på, at der tjekkes og skrives på diverse sociale medier under alle former for møder. Signalet til dem man mødes med, er ikke til at tage fejl af og kan ikke undervurderes.

Hvordan skal børnene tro at mobilen kan undværes i nogle få timer, når alle omkring dem er online 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen? De agerer blot som det de ser alle andre gør.
Så kære byrødder:
Fej nu for egen dør og vis vejen, inden I sætter flere forbud i søen!
Del med dine venner

Det nye byråd

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Det nye byråd i Sønderborg kommune er lige startet op her i det nye år.

Aase Nyegaard blev den nye formand for Teknik og Miljø-udvalget. Selvom Fælleslisten gik tilbage ved valget, så lykkedes det alligevel at få en vigtig formandspost.  Tilbagegangen betød desværre, at der ikke var stemmer nok til at Erik Lorenzen kunne blive genvalgt. Det beklager jeg meget og jeg vil gerne sige Erik tak for hans store indsats i Byrådet og for Fælleslisten. Også tak til Erik for en vigtig indsats i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne.

Selvom der har været stille herfra i et stykke tid, så er der blevet arbejdet hårdt i kulisserne med at få sat et solidt Fællesliste-aftryk på byrådets nye arbejdsgrundlag.

Og det er lykkedes rigtig godt at få indflydelse og rigtig meget af Fælleslistens mærkesager kan findes i byrådets arbejdsgrundlag.

Det er lykkedes at få borgerinddragelse fantastisk godt placeret i byrådets arbejdsgrundlag. Det var Fælleslistens vigtigste mærkesag i valgkampen og det er nu også blevet hele byrådets mærkesag. Borgerinddragelse er det første der nævnes i arbejdsgrundlaget og det er nu blevet til et overordnet tema, der angår alle udvalg og områder i kommunen. Vi havde i valgkampen størst fokus på Teknik og Miljøområdet, men Byrådet skal nu have fokus på borgerinddragelse på alle områder.

Også et større fokus på de små lokal samfund i kommunen er særlig fremhævet. Det var også et gennemgående tema i Fælleslistens valgkamp og derfor er det særdeles tilfredsstillende, at det nu er blevet en fremtrædende del af byrådets politik.

Alt i alt kan vi være særdeles tilfredse med, at vi trods tilbagegang og kun et mandat i byrådet, har fået så stor indflydelse på arbejdsgrundlaget.

Vi vil i den kommende tid gå mere i detaljer med arbejdsgrundlaget. Klik her for at hente Arbejdsgrundlaget .

Klik her for at hente Byrådets pressemeddelelse: Flertalsgruppen sætter kursen PM

Del med dine venner

Hvad er Fælleslisten for en størrelse?

Der har været Fælleslister i Sønderborg området siden 1966. Det har altid været lister, der har fokuseret på de lokale forhold.

Sådan er det stadigvæk.

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Fælleslisten er tværpolitisk og uafhængig af partipolitik. Det er ikke farven på politikken der er afgørende for Fælleslisten. Det er derimod afgørende, at politikken gør noget godt for borgerne i vores kommune, ud fra de særlige forhold vi har her i området.

I Fælleslisten mener vi ikke, at en bestemt politik passer ind alle steder. Politikken skal indrettes efter de lokale  behov, ikke omvendt.

Man kan sige, at Venstre kæmper for liberalisme, Socialdemokratiet kæmper for socialisme, men Fælleslisten kæmper for Sønderborg kommunes borgere.

Når der skal tages beslutninger i byrådet, så skal Fælleslisten ikke først tage hensyn til landspolitik og farven på politikken. I kan regne med, at Fælleslisten ikke går på kompromis, når det handler om de lokale interesser – de står altid øverst hos os.

Det står jeg og alle Fælleslistens kandidater inde for.

Derfor – stem på Fælleslisten – støt dit lokalsamfund.

Del med dine venner

Indflydelse på Christiansborg

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Vi hører tit fra de store partier, at en lokalliste ikke duer, fordi den ikke har indflydelse på Christiansborg

En borgmester fra en lokalliste, kan også godt få indflydelse på Christiansborg. Man lytter selvfølgelig, når der kommer en borgmester, der jo repræsenterer alle kommunens borgere. Venstre og Socialdemokratiet i Sønderborg mener selv de har stor indflydelse på Christiansborg. Men erfaringen viser, at det har de ikke.

Kasernesagen

I kasernesagen havde de store landsdækkende partier en forventning om at de kunne styre sagen på Christiansborg – så kasernen ville blive bevaret. Som bekendt holdt det jo ikke en meter. Det blev i stedet det taktiske spil på Christiansborg der afgjorde sagen. Marie Krarup og Lene Espersen fik den afgørende indflydelse og sørgede for at få tilgodeset de valgkredse de er valgt i. Marie Krarup forlangte at få kasernen flyttet til Varde, hvor hun er valgt. Det var altså personlig vinding og storpolitik, der vandt over hensynet til den lokale politik. Sønderborg blev en lille ubetydelig brik i spillet på Christiansborg, trods vore to folketingspolitikeres gode indsats.

Landbrugs- og fiskeristyrelsen

Hvad så, hvis borgmesteren kommer fra regeringens oppositionsparti, som det er tilfældet nu med Erik Lauritzen. Så vil Venstre jo nødigt se ham få for mange fjer i hatten. Bliver Sønderborg så dårligt behandlet af regeringen?

Nej, ikke mere end normalt. Se bare på udflytningen af landbrugs- og fiskeristyrelsen til Augustenborg. Den udflytning fik Sønderborg, selvom vi har en socialdemokratisk borgmester. Hvorfor? Fordi Venstre har behov for at hente nogle af de stemmer tilbage, som de tabte til Dansk Folkeparti ved sidste valg. Altså er det igen storpolitik der er afgørende, ikke den lokale indflydelse.

En lokal liste kan tale med alle på Christiansborg

Det kan sagtens være en fordel at have en borgmester, der kommer fra en lokalliste. Så er borgmesteren neutral og kan tale med alle på Christiansborg. Det er meget mere ufarligt at tale med en borgmester fra en lokalliste, end det er at tale med en borgmester fra arvefjenden. Faktisk vil en borgmester fra en lokalliste meget bedre kunne få opbakning bredt i folketinget end en borgmester fra et landsdækkende parti. Han vil grundlæggende kun få opbakning fra hans eget parti. Og da ingen partier har flertal i Folketinget, kommer borgmesteren altså ikke langt med den opbakning!

Partierne på Christiansborg lytter selvfølgelig til en borgmester, der repræsenterer hele kommunen. Det gælder også hvis borgmesteren er fra en lokalliste. Ellers ville de store partier jo få deres egne vælgere i Sønderborg kommune på nakken!

Del med dine venner

Fælleslistens kandidater

Vi er rigtig glade for at kunne præsentere Fælleslistens hold til kommunevalget i november 2017!

Rigtig mange gode kandidater har valgt at slutte sig til Fælleslisten, for at gennemføre praktisk politik, som giver mening for den enkelte borger i kommunen.

Det er nemlig det Fælleslisten er til for:
At sætte borgerne i centrum og bygge en kommune som er den bedste ramme for den enkelte borgers liv. Det handler ikke om ideologier og partipolitiske principper, det handler om praktisk politik udviklet i Sønderborg kommune for folk i Sønderborg. 

Klik på det enkelte foto for at komme frem til kandidatens profilside. Der kan du lære mere om de enkelte kandidater og hvad de står for.

Aase Nyegaard, Augustenborg

Erik Lorenzen, Iller

Camilla Brejnbjerg Beier, Lysabild

Michael Herold, Høruphav

Jens Liebe-Lindgreen, Tandselle

Luis da Gama, Kirke Hørup

Jytte Aaen, Stevning

Henrik Raksa Hansen, Gråsten

Ejler Skjerning, Sønderborg

Del med dine venner
Folkeskolen

Folkeskolen skal have et kvalitetsløft

Sønderborg kommune skal have et læringsmiljø der er blandt de bedste i Danmark.

Det er Fælleslistens vision for en af de vigtigste grundpiller i samfundet: uddannelse af vores børn. Ingen forældre bør opleve, at deres barn ikke er klar til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen.

Erik Lorenzen fra Fælleslisten er formand for Børne- og uddannelses udvalget. Han har sammen med udvalget arbejdet hårdt på at komme nærmere visionen, ved at få udviklet og gennemført en helhedsplan for bedre kvalitet i dagtilbud og folkeskolen. Byrådet vedtog den 3. maj i enighed helhedsplanen, som består af 15 nye initiativer. Dermed har Erik Lorenzen og udvalget opnået et stort fremskridt for folkeskolen, som altid har været en mærkesag for Fælleslisten. Og Sønderborg vil med helhedsplanen sætte retningen for hvordan dagtilbud og skoler i Danmark opnår store forbedringer i læringsmiljøet.

Beslutningen i byrådet den 3. maj var første trin. Nu skal planerne sættes i værk over de kommende år. Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan. Detaljerne skal først nu udarbejdes. Derfor vil der i lang tid være behov for at følge op på og fastholde intentionerne i helhedsplanen, også langt ind i den næste byrådsperiode efter valget. Fælleslisten vil være garanten for at byrådet holder fast i visionen og ikke begynder at gå på kompromis med de 15 initiativer. Det er der altid en risiko for, når der skal findes penge og ressourcer til de enkelte tiltag.

Fælleslisten er klar og vil gøre alt for at sikre det lange, seje træk i byrådet i de kommende år!

Det er helt afgørende at fremtidige byråd holder fast i visionen og planerne. Helhedsplanen er lige så vigtig for kommunens udvikling som kommunens andre store projekter: Alsion, Project Zero, Havneprojektet m.fl. De første tre byråd i storkommunen har vist, at de kan stå sammen om at fastholde visioner og planer for dem og nu skal byrådene fremover vise, at de også kan holde sammen om at sikre kvalitetsløftet i dagtilbud og folkeskolen.

Fælleslisten vil arbejde målrettet med at sikre de nødvendige tiltag for at realisere intentionerne i helhedsplanen.
Dialog og inddragelse skal fortsat være grundstenen i arbejdet med at gennemføre anbefalingerne og i den daglige drift derefter.

Problemstillinger og udfordringer

Bag beslutningen om at iværksætte et kvalitetsløft i dagtilbud og folkeskole ligger en række store problemer og udfordringer, som kan påvirke kommunen og borgerne i mange år fremover. Blandt de vigtigste er:

 • Kommunens indbyggertal falder.
 • Faldende børnetal
 • Flere og flere forældre fravælger de kommunale tilbud /folkeskolen
 • 20 % er ikke uddannelsesparate ved afslutning af folkeskolen
 • 7 % unge er uden job og uddannelse
 • Virksomheder har svært ved at få den nødvendige arbejdskraft
 • En stigende andel af børn og unge placeres uden for normalområdet og fællesskabet.

Indsatser og løsninger

De 15 initiativer omfatter en lang række tiltag, lige fra dagpleje til afslutningen af folkeskolen. En vigtig målsætning er at sikre sammenhæng i indsatserne hele vejen fra vuggestue til sidste skoleår. Det er også vigtigt at der sættes ind tidligt. Erfaringer viser at de første år af barnets liv er afgørende for barnets udvikling og derfor skal der stort fokus på den tidlige indsats.

 • Sikre en kommunal dagpleje af høj kvalitet med stabile arbejdsvilkår.
 • Øget drengepædagogik og pædagogen tilbage til børnene
 • Uddannet personale med bred faglig kompetence omkring børnene.
 • Flere børn og unge skal have mulighed for at forblive i normalområdet (altså ikke henvises til specialskole/specialklasse).
 • Stabile og trygge overgange mellem tilbuddene i børnenes opvækst.
 • Intensive læringsforløb så tidligt som muligt
 • Forpligtende samarbejde mellem institutionerne i kommunens distrikter for at sikre udnyttelse af de faglige ressourcer og sikre et volumen der giver de unge valgmuligheder. Samtidig med at vi bevarer kommunale tilbud i lokalområderne.
 • Medarbejdere fra Børn og Familie knyttes decentralt til de enkelte distrikter, for at sikre en hurtig og effektiv indsats når behov opstår.
 • Virksomheds samarbejde og øget vejledning i de unges uddannelses valg.
 • De unge skal allerede i folkeskolen have kendskab og forbindelser til virksomheder og arbejdsmarkedet.
 • Projektbaserede læringsforløb med baggrund i virkeligheden.

Overordnede mål

De overordnede mål for kvalitetsløftet handler både om en bedre fremtid for forældrene og deres børn, men også om kommunen. Vi har behov for at fastholde de unge og tiltrække nye indbyggere udefra, og her spiller kvaliteten i folkeskolen en afgørende rolle for, om folk vælger at lægge deres fremtid i vores kommune.

 • Halvering af de unge der ikke er uddannelsesparate efter folkeskolen til maks. 10 %
 • Flere vælger de kommunale dagtilbud og folkeskoler til.
 • Faldende andel af børn og unge, der ikke er en del af fællesskabet.
 • Flere unge vender tilbage til Sønderborg området efter afsluttet uddannelse.
 • Færre på offentlig forsørgelse.
 • Tiltrække nye borgere til Sønderborg kommune.
 • Sikre nuværende og kommende virksomheder den nødvendige arbejdskraft.
Del med dine venner