Lysabild Børneunivers skal bestå

Af Aase Nyegaard

Fælleslisten kan sige det meget kort og tydeligt. Selvfølgelig skal Lysabild Børneunivers bestå. Vi har kun hørt positive toner om Lysabild. Nøgleordene og visionen for Børneuniverset er samarbejde, tryghed, fællesskab, styrkelse af lokalsamfundet.
Vi mener i Fælleslisten, at vi for længst har lukket de skoler der skal lukkes i kommunen. Det handler ikke mere om at lukke skoler, men i stedet om at sikre at de kan bestå. På den korte bane er det at lave børneunivers en god måde, som har vist sit værd flere steder i kommunen.

Udvikling i lokalsamfundet

På langt sigt mener vi i Fælleslisten, at skolerne skal sikres ved at landsbyerne udvikler sig og tiltrækker flere indbyggere og dermed også børn. Vore landsbyer skal signalere udvikling, velstand og livskvalitet, så flere bosætter sig der.
For Fælleslisten er det vigtigt, at det lokale engagement og den frivillige indsats driver udviklingen i landsbyerne. Men kommunen skal også påtage sig sit ansvar ved at vise rettidig omhu. Det er afgørende, at kommunen sikrer landsbyerne lige muligheder for udvikling. Det skal ske ved at kommunen både sikrer de nødvendige rammevilkår og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed.

Lysabild Børneunivers er et godt eksempel

Lysabild Børneunivers er på mange måder et godt eksempel. De frivillige kræfter driver udviklingen igennem mange aktive foreninger som f.eks. Åben Skole og Landsbyrådet. Der er både dagplejens legestue, gæstedagpleje, nylig oprettet vuggestue, Børnehuset Abildgård, der lige nu har ca. 40 børn. SFO Fristedet og klub med pt. 30 børn samt Lysabild Skole med pt. ca. 98 børn. Fælleslisten ønsker en kommune, hvor udviklingen også sker i landsbyer og landdistrikter.

Del med dine venner

Mobil i folkeskolen?

Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, formand for Fælleslisten i Sønderborg kommune og tidligere formand for Børn- og Uddannelsesudvalget, bringer nedenstående læserbrev om forbud mod mobiler i folkeskolen. Anledningen er den aktuelle debat, hvor Peter Hansen (Venstre) har forlangt at byrådet indfører et generelt forbud mod mobiler i folkeskolen.

Håber ikke at mine tidligere byrådskolleger har fået hedeslag og mistet dømmekraften her i sommervarmen!

I Sønderborg kommune vil vi gerne have engagerede forældre i bestyrelser. Vi vil gerne have flere kompetencer og mere ansvar lagt ud til decentrale beslutninger.
Brug af mobiler og andre digitale medier kan bestyrelserne sagtens selv sætte grænser for, i både dagtilbud og folkeskoler.
Hvilket de også allerede gør i dag, hvis behovet er der.

Anbefaling 7 i Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og folkeskole (vedtaget af et enigt byråd i 2017) omhandler øget forældre involvering og gøre det mere attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Forslaget fra Peter Hansen er stik imod intentionerne i denne anbefaling!!
Eller er det blot et vellykket mediestunt? Nogle har jo brug for at blive set og hørt med jævne mellemrum. Sikkert også byrådsmedlemmer i Sønderborg kommune.

Byrådet kunne jo gå foran med et godt eksempel.

Sluk mobilerne, Ipad`en og den bærbare PC under alle møder, byrådsmøder, udvalgsmøder, temamøder, dialogmøder med borgerne, eller blot ved interne gruppemøder.
Tænk hvis alle ikke kun var fysisk til stede, men også mentalt og fik samme udbytte af møderne. Jeg kender utallige eksempler på, at der tjekkes og skrives på diverse sociale medier under alle former for møder. Signalet til dem man mødes med, er ikke til at tage fejl af og kan ikke undervurderes.

Hvordan skal børnene tro at mobilen kan undværes i nogle få timer, når alle omkring dem er online 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen? De agerer blot som det de ser alle andre gør.
Så kære byrødder:
Fej nu for egen dør og vis vejen, inden I sætter flere forbud i søen!
Del med dine venner

Masterplan for daginstitutioner

Tilpasning af kapaciteten i  børnehaverne, ikke mere snak!

Af Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Formand for Børn og Uddannelse og Kandidat for Fælleslisten

Budgetforligsgruppen er enige om at iværksætte en masterplan for kommunens daginstitutioner i løbet af første halvdel af 2018. Det gælder både for bygningsindretning og tilstanden af disse. Også i den foregående masterplan fra 2011 var der et politisk ønske om, at der i byområder med tre børnehaver, der har  svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, skulle arbejdes hen mod to bæredygtige enheder. Byrådet har endnu ikke afsat de nødvendige anlægsmidler til at realisere dette.

Udfordringen med for få børn er ikke blevet mindre med årene.

Måske skal vi endda gå skridtet videre og bygge en enhed og placere den i nærheden af den lokale folkeskole. Samarbejdet mellem skole og børnehave vil dermed få optimale vilkår og institutionen vil blive indrettet efter nutidens pædagogiske behov.

Fælleslisten ønsker at sætte handling bag ordene. Vi skal ikke have endnu en masterplan, uden at vi handler på den viden, vi får eller til dels allerede har.

Derfor ønsker vi at afsætte en anlægsramme på 25 mill. om året i 2019, 2020 og 2021.

Børnehaven Møllegade i Sønderborg er besluttet, men ikke finansieret og vi kan efterfølgende realisere  bæredygtige institutioner  i Hørup, Augustenborg og Nordborg.

Del med dine venner

Lockout af lærerne

Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget har skrevet følgende læserbrev:

Så kom sandheden endelig frem!

Det var aftalt spil. Mellem Regeringen støttet af stort set alle partier i Folketinget og Kommunernes Landsforening, da lærerne i 2014 blev lockoutet. Formålet var at tvinge en ny overenskomst igennem. Lærerne skulle være med til at finansiere Folkeskolereformen. Det endte som forventet med et lovindgreb og lærerne skulle undervise mere på bekostning af forberedelse til den daglige undervisning og med fuld tilstedeværelse på skolen.

Fælleslisten fandt en løsning

Som tingene har udviklet sig, er jeg stolt af at Fælleslisten var ophavsmand til det administrationsgrundlag som blev født i Sønderborg, i tæt dialog mellem forvaltning, lærerkreds og skoleledelser. En aftale alle parter kunne se sig selv i og som ville afværge de værste følger, af de fra oven dikterede arbejdsvilkår.
Rigtig mange kommuner har efterfølgende lavet lignende tiltag. Senest Billund kommune der var plaget af et højt sygefravær.

Venstre kan nu også se fornuften

Tankevækkende, at Venstres byrådsgruppe i Sønderborg i to år har modarbejdet administrationsgrundlaget. Fornuften er dog også nået deres næser. Jeg har endda hørt at de fremhæver dette gode tiltag som er til gavn for både trivsel og læring i vores folkeskoler, når de mødes med venstrefolk fra andre kommuner. Men vi kan selvfølgelig alle blive klogere.

Del med dine venner
Folkeskolen

Folkeskolen skal have et kvalitetsløft

Sønderborg kommune skal have et læringsmiljø der er blandt de bedste i Danmark.

Det er Fælleslistens vision for en af de vigtigste grundpiller i samfundet: uddannelse af vores børn. Ingen forældre bør opleve, at deres barn ikke er klar til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen.

Erik Lorenzen fra Fælleslisten er formand for Børne- og uddannelses udvalget. Han har sammen med udvalget arbejdet hårdt på at komme nærmere visionen, ved at få udviklet og gennemført en helhedsplan for bedre kvalitet i dagtilbud og folkeskolen. Byrådet vedtog den 3. maj i enighed helhedsplanen, som består af 15 nye initiativer. Dermed har Erik Lorenzen og udvalget opnået et stort fremskridt for folkeskolen, som altid har været en mærkesag for Fælleslisten. Og Sønderborg vil med helhedsplanen sætte retningen for hvordan dagtilbud og skoler i Danmark opnår store forbedringer i læringsmiljøet.

Beslutningen i byrådet den 3. maj var første trin. Nu skal planerne sættes i værk over de kommende år. Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan. Detaljerne skal først nu udarbejdes. Derfor vil der i lang tid være behov for at følge op på og fastholde intentionerne i helhedsplanen, også langt ind i den næste byrådsperiode efter valget. Fælleslisten vil være garanten for at byrådet holder fast i visionen og ikke begynder at gå på kompromis med de 15 initiativer. Det er der altid en risiko for, når der skal findes penge og ressourcer til de enkelte tiltag.

Fælleslisten er klar og vil gøre alt for at sikre det lange, seje træk i byrådet i de kommende år!

Det er helt afgørende at fremtidige byråd holder fast i visionen og planerne. Helhedsplanen er lige så vigtig for kommunens udvikling som kommunens andre store projekter: Alsion, Project Zero, Havneprojektet m.fl. De første tre byråd i storkommunen har vist, at de kan stå sammen om at fastholde visioner og planer for dem og nu skal byrådene fremover vise, at de også kan holde sammen om at sikre kvalitetsløftet i dagtilbud og folkeskolen.

Fælleslisten vil arbejde målrettet med at sikre de nødvendige tiltag for at realisere intentionerne i helhedsplanen.
Dialog og inddragelse skal fortsat være grundstenen i arbejdet med at gennemføre anbefalingerne og i den daglige drift derefter.

Problemstillinger og udfordringer

Bag beslutningen om at iværksætte et kvalitetsløft i dagtilbud og folkeskole ligger en række store problemer og udfordringer, som kan påvirke kommunen og borgerne i mange år fremover. Blandt de vigtigste er:

 • Kommunens indbyggertal falder.
 • Faldende børnetal
 • Flere og flere forældre fravælger de kommunale tilbud /folkeskolen
 • 20 % er ikke uddannelsesparate ved afslutning af folkeskolen
 • 7 % unge er uden job og uddannelse
 • Virksomheder har svært ved at få den nødvendige arbejdskraft
 • En stigende andel af børn og unge placeres uden for normalområdet og fællesskabet.

Indsatser og løsninger

De 15 initiativer omfatter en lang række tiltag, lige fra dagpleje til afslutningen af folkeskolen. En vigtig målsætning er at sikre sammenhæng i indsatserne hele vejen fra vuggestue til sidste skoleår. Det er også vigtigt at der sættes ind tidligt. Erfaringer viser at de første år af barnets liv er afgørende for barnets udvikling og derfor skal der stort fokus på den tidlige indsats.

 • Sikre en kommunal dagpleje af høj kvalitet med stabile arbejdsvilkår.
 • Øget drengepædagogik og pædagogen tilbage til børnene
 • Uddannet personale med bred faglig kompetence omkring børnene.
 • Flere børn og unge skal have mulighed for at forblive i normalområdet (altså ikke henvises til specialskole/specialklasse).
 • Stabile og trygge overgange mellem tilbuddene i børnenes opvækst.
 • Intensive læringsforløb så tidligt som muligt
 • Forpligtende samarbejde mellem institutionerne i kommunens distrikter for at sikre udnyttelse af de faglige ressourcer og sikre et volumen der giver de unge valgmuligheder. Samtidig med at vi bevarer kommunale tilbud i lokalområderne.
 • Medarbejdere fra Børn og Familie knyttes decentralt til de enkelte distrikter, for at sikre en hurtig og effektiv indsats når behov opstår.
 • Virksomheds samarbejde og øget vejledning i de unges uddannelses valg.
 • De unge skal allerede i folkeskolen have kendskab og forbindelser til virksomheder og arbejdsmarkedet.
 • Projektbaserede læringsforløb med baggrund i virkeligheden.

Overordnede mål

De overordnede mål for kvalitetsløftet handler både om en bedre fremtid for forældrene og deres børn, men også om kommunen. Vi har behov for at fastholde de unge og tiltrække nye indbyggere udefra, og her spiller kvaliteten i folkeskolen en afgørende rolle for, om folk vælger at lægge deres fremtid i vores kommune.

 • Halvering af de unge der ikke er uddannelsesparate efter folkeskolen til maks. 10 %
 • Flere vælger de kommunale dagtilbud og folkeskoler til.
 • Faldende andel af børn og unge, der ikke er en del af fællesskabet.
 • Flere unge vender tilbage til Sønderborg området efter afsluttet uddannelse.
 • Færre på offentlig forsørgelse.
 • Tiltrække nye borgere til Sønderborg kommune.
 • Sikre nuværende og kommende virksomheder den nødvendige arbejdskraft.
Del med dine venner