Biogas i Sønderborg – nytter det noget?

Der er for tiden en vældig debat i Sønderborg kommune om biogas.

Det fyger med påstande og mange har rigtig svært ved at  finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i debatten. Mange tror at biogassen kun lige kan dække gasbussernes forbrug, men faktisk kan biogassen erstatte næsten al naturgas i kommunen! Og dermed næsten fjerne naturgassens CO2 aftryk i kommunen. Det er en langt større virkning, end de fleste forestiller sig.

Fælleslisten vil gerne bidrage med nogle fakta om biogassen, som fortæller hvad biogassen vil betyde for os allesammen. Mange spørger også, hvor stor en indflydelse den har på visionen om at blive CO2 neutral i 2019. Tallene er offentligt tilgængelige, men mange kender dem ikke.

Biogassen kan erstatte al naturgas i kommunen

Sønderborg kommune indførte gasbusser for et par år siden. De skal senere køre på biogas. Mange har fået den opfattelse, at biogassen kun lige rækker til busserne. Men det er helt forkert!  Der er planlagt to biogasanlæg i kommunen. Det ene i Glansager ved Augustenborg er ved at blive bygget. Det andet ved Kværs ventes godkendt om kort tid. Glansager kan levere 17,5 millioner m3 (kubikmeter) biometan til gasnettet. Biometan er biogas, der er opgraderet, så det svarer til kvaliteten af naturgas og kan ledes ind i naturgasnettet. Kværs kan levere 20 millioner m3. Altså leveres tilsammen 37,5 millioner m3 til gasnettet.

I 2017 blev der i Sønderborg kommune forbrugt knap 42 millioner m3 naturgas.

Biogassen kan altså erstatte omkring 90% af den naturgas der blev brugt i Sønderborg kommune i 2017. Hvis der fortsat bliver lavet energibesparelser der hvor man bruger naturgas, så er det ikke urealistisk, at biometan kan komme til at dække al gasforbrug i kommunen. 

Men hvor meget bruger gasbusserne så?

Man regner med at gasbusserne bruger ca. 1 million m3 biometan om året. Det skal ses i forhold til den samlede produktion på 37.5 millioner m3. Gasbusserne vil altså kun forbruge omkring 2,7% af den samlede produktion.

Biogasværkerne og lastbilerne bruger også energi.

Der skal transporteres rigtig meget biomasse til biogas værkerne, så der vil blive brugt meget brændstof, som resulterer i CO2 udledning. Beregningerne viser, at omkring 5,5% af den CO2 besparelse, som biogassen giver, bliver spist op af udledningen fra lastbiltransport.

Biogasværkerne har også selv et energiforbrug, som skal trækkes fra. Man regner med at omkring 4% af produktionen går til værkernes eget forbrug.

Del med dine venner
Udgivet i Teknik og Miljø og tagget , , .