grønne områder i landsbyer

Bedre vilkår for landsbyer

Erik Lorenzen

Serviceniveauet i landsbyerne skal være i orden og lige så godt som i resten af kommunen. I vores sidste indlæg skrev vi om  udvikling i landdistrikter og landsbyer. Men for at udvikling nytter noget og får folk til at blive i landsbyen, skal serviceniveauet også være i orden.

Jyske Vestkysten skrev den 7. juni, at landsbyerne i Sønderjylland affolkes, også i Sønderborg kommune. Årsagen er især, at der mangler arbejdspladser indenfor en rimelig afstand. Men artiklen nævner også, at landsbyens udseende og vedligeholdelses standard, et godt foreningsliv, god infrastruktur, ikke alt for langt til skole, daginstitution og indkøbs muligheder, betyder meget for folks lyst til at bo der. Med andre ord, kommunens serviceniveau skal også være i orden ude i landsbyerne. De basale ting, der er vigtige for en almindelig familie, skal være i orden. Ellers gør vi det meget svært for folk at vælge landsbyen.

Nogle af de nævnte områder er vanskelige at gøre noget ved på kort sigt. Men der er tre områder, som kommunen næsten her og nu kan gøre noget ved og som gør en stor forskel for landsbyerne. Og det er områder, der samtidig giver landsbyens ildsjæle bedre vilkår for at få succes med deres indsats, nemlig udvikling af landsbyen.

Landsbyens udseende og vedligeholdelses standard

Det er et område der har direkte indflydelse på lysten til at bo i landsbyen, men som også kan påvirke ejendomspriserne. Ud over at få fjernet faldefærdige bygninger, er det afgørende at opretholde en rimelig vedligeholdelses standard. Men der er en række områder, hvor serviceniveauet har været faldende i en årrække. Det skal genoprettes, så vi kommer tilbage til et acceptabelt og tilfredsstillende niveau.

  • Klipning og vedligeholdelse af hegn, grøftekanter og grønne områder. Niveauet er vel halveret i forhold til tidligere. Billedet ovenfor viser et aktuelt billede af situationen i dag et sted i kommunen! Det er noget af det der allermest signalerer “udkant” og skaber en trist stemning.
  • Nedprioritering af vintervedligeholdelsen. Det er vigtigt at folk kan komme på arbejde og børnene i skole – også i landsbyen.
  • Asfalt på vejene. Dårligt vedligeholdte veje gør transporten besværlig – og signalerer igen “udkant”.
  • Færdiggørelse efter kloakering/separering – afstribninger mangler ofte. Skaber et rodet indtryk og giver daglige besværligheder for indbyggerne.
  • Besværligheder i forhold til skiltning. Når en landsby har noget interessant og gerne vil vise vej til det, skal det være muligt at få opsat skilte – ligesom i de større byer.
  • Lang og besværlig vej til den offentlige forvaltning – ingen eller dårlig kommunikation. Når landsbyboerne selv prøver at få noget gjort ved problemerne, oplever de ofte at det er  svært at få tilbagemeldinger om tidsplan for igangsætning og ikke mindst færdiggørelse af tiltag.

Erhvervsudvikling

Det skal være lettere at etablere virksomhed i landdistrikter og landsbyer. Der er først og fremmest behov for en mere fleksibel tolkning af love og regler, så det bliver lettere at etablere mindre virksomheder i landdistrikterne. Det er værdifuldt, at små virksomheder kan få mulighed for at få en god start med lave omkostninger og små forpligtelser. Hvis kommunen beslutter sig for en mere smidig praksis på dette område, kan det få effekt med meget kort varsel og begynde at virke til gavn for landsbyer og landdistrikter.

Borgerservice

Da de gamle kommuner blev samlet i storkommunen, blev også borgerservice centraliseret. Ikke med det samme, men over nogle år skete der en gradvis centralisering. Samtidig blev det muligt at ordne mange ting over internettet. Men vi har stadig mange medborgere, som ikke er fortrolige med internettet. Der er stadig en række ting, der kræver fysisk fremmøde. Hvorfor ikke lade borgerservice kommet til borgerne i stedet for omvendt? I dag kræver borgerservice ikke meget andet end en transportabel computer, så kan opgaverne løses hvor som helst.

Fælleslisten foreslår at indføre en mobil borgerservice efter samme model som biblioteks busserne. Den mobile borgerservice kan dække landdistrikterne med en enkelt medarbejder, der på faste datoer besøger de enkelte landsbyer. Meromkostningen er begrænset og serviceniveauet vil blive langt højere end ved en centraliseret borgerservice.

 

Del med dine venner
Udgivet i Erhvervsudvikling, Kommuneudvikling, Kultur og fritid, Mærkesager, Teknik og Miljø og tagget , , .