Fælleslisten lukker

Pressemeddelelse: 7. marts 2023

På en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2023 er det besluttet at nedlægge Fælleslisten.
Det har været en tung beslutning, men vi må erkende at en lokalliste ikke kan konkurrere med de etablerede politiske partier.

Fælleslisten for Sønderborg kommune har eksisteret siden 26. januar 2005 hvor den blev stiftet på Sønderborghus. Den opstod af de fælleslister, der fra 1966 eksisterede i de dengang 7 selvstændige kommuner.

Modsat mange andre lokallister i Danmark har vi altid tilstræbt ikke at være en protestliste. Vi har i højere grad forsøgt at være tværpolitiske, med et skarpt lokalt fokus og baseret på værdier og holdninger til de traditionelle kommunalpolitiske opgaver. Altid med opgaven og ikke politik i fokus.

Som mange andre lokallister har vi måttet sande, at det ikke er nemt at være lokalt funderet lokalliste i en stor kommune. Vi må også erkende at antallet af vælgere og tilslutning dalede. Senest ved kommunalvalget 2021, hvor vi gik voldsomt tilbage. Vi forsøgte at bruge dynamikken fra valgkampen til øget aktivitet og synlighed. Det er på mange måder lykkedes at gøre os synlige, ligesom det er lykkedes at sætte nogle ting på den politiske dagsorden. Desværre har ikke været den respons fra borgerne vi havde håbet på.

Med færre og færre aktive så bestyrelsen ikke andet valg, end at indstille til en ekstraordinær generalforsamling at vi lukkede Fælleslisten. At fortsætte gav ingen mening.

Fælleslisten har gennem tiden været en aktiv og ansvarlig deltager i kommunens ledelse. Både i de gamle kommuner og i ny Sønderborg kommune har Fælleslisterne haft indflydelse og opnået anerkendelse i form af borgmesterposter. I Sundeved, Sydals og Midtals kommuner havde Fælleslisterne borgmesterposter. Også i ny Sønderborg kommune havde Fælleslisten borgmesterposten fra 2010 til 2014.

Vi ved vi har sat nogle spor i Sønderborg kommune. Blandt andet var det Fælleslisten, der som de første satte fokus på begrebet borgerinddragelse helt tilbage i 2013, hvor byrådet på Fælleslistens initiativ vedtog ”Politik for borgerinddragelse”. Det var første gang kommunen fik nedfældet retningslinjer for borgerinddragelse på skrift. Dette har vi vedblivende sat fokus på, og vi må trods alt glæde os over, at begrebet spiller en rolle i dagens politik i Sønderborg. Om ikke andet er det noget man taler om i byrådet.

Vi vil ønske både Sønderborg kommune og vore tidligere politiske kolleger al muligt held og lykke med de mange og store opgaver der venter forude. Pas nu rigtig godt på vores kommune.


Med venlig hilsen
Søren Østergaard, Formand for Fælleslisten

Fælleslisten
Fælleslisten-sønderborg.dk
kontakt@listel.dk

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Hvorfor være medlem af Fælleslisten?

Af Aase Nyegaard, tidligere byrådsmedlem for Fælleslisten

Hvorfor være medlem af en lokalliste? I mit tilfælde af FÆLLESLISTEN.

Tilbage i 1997 blev jeg spurgt af min genbo H.C. Nielsen, som var medstifter af lokallisten Fælleslisten, om jeg ville stille op til byrådsvalget i november 1997. Baggrunden var, at jeg gennem 10 havde været formand for skolebestyrelsen på Augustenborg Skole og derfor havde mange i befolkningen kendskab til mig.

Jeg var en travl erhvervskvinde med tre mindre børn og havde aldrig tænkt på at stille op til byrådet. Med andre ord, hvis ikke jeg var blevet spurgt direkte, havde jeg aldrig henvendt mig selv. Det er vigtigt at huske på!!! – hvis du gerne vil have nogen med i politik – så spørg dem direkte.

Derfor er det en væsentlig opgave, som de politiske bestyrelser skal tage fat i. De skal henvende sig direkte til mulige kandidater og opfordre dem til at deltage.

Jeg havde meget stor respekt for den desværre alt for tidligt afdøde H. C. Nielsen, der havde deltaget i at etablere en lokalliste i Augustenborg Kommune. Da han i 1997 spurgte mig om opstilling, var jeg ikke i tvivl om, at hvis jeg skulle og ville være en del af byrådet i Augustenborg, så var en lokalliste som FÆLLESLISTEN det helt rigtige sted.

Fælleslisten er uafhængig, selvstændig og lokal

Grunden til at jeg valgte at stille op for FÆLLESLISTEN i 1997, var netop at listen var uafhængig af landspolitik og samtidig 100% koncentreret om at gøre noget for Augustenborg Kommunes borgere.

Der er selvfølgelig meget stor forskel på landets 98 kommuner, der blev dannet efter kommunalreformen i Danmark. Derfor kan man heller ikke sidde på Christiansborg og vide, hvad der er bedst for den enkelte kommune.

FÆLLESLISTEN har, uafhængigt af hvad medlemmerne stemmer nationalt, retten og pligten til selv at formulere alle værdier, strategier og principper uden overhovedet at komme i konflikt, hvis man er medlem af et landspolitisk parti.

Som medlem af en lokalliste giver det en enorm frihed og en lyst til at stille op til kommunalvalget og fremadrettet kun at arbejde for kommunens borgere lokalt.

Jeg mener ikke, at ideologier har nogen plads i kommunalpolitik. Derfor er jeg medlem af FÆLLESLISTEN, der vil finde løsninger på tværs af ideologier og partier. Det skabte også grobund for, at det var FÆLLESLISTEN, der med 8 mandater fik borgmesterposten i Sønderborg Kommune i 2010, en sammenlægning af 7 kommuner på Als og Sundeved.

Fra de landspolitiske partier er argumentet mod lokallister, at de ikke har nogen kontakt på Christiansborg. Det kan jeg mane til jorden. Jeg har som borgmester i Augustenborg fra 2002-2007 og i Sønderborg fra 2010-2014 draget megen nytte af vores lokale politiker Ellen Thrane Nørby. Hun var altid klar. Uagtet at man ikke er del af et landspolitisk parti, har jeg altid erfaret, at der kan tages kontakt til forskellige partier. Det er en skrøne, at de kun vil snakke med deres egne partifæller.

Del med dine venner
Medlemsbrev

Medlemsbrev #1 2022

Kære medlemmer af Fælleslisten,

Her er det første medlemsbrev 2022. Det er vores hensigt løbende at orientere vore medlemmer om Fælleslistens arbejde og resultater.

Nu er det godt et halvt år siden vi mistede det sidste mandat i byrådet. Det var en trist valgnat, men vi lovede hinanden at stå sammen og arbejde os fremad. Konstant synlighed de næste 4 år er nøglen til fremgang. Vi har allerede nu bragt en del læserbreve i pressen.

I valgkampen havde specielt Jyske Vestkysten allerede fra starten dømt os ude, og det var svært at kæmpe imod. Dog lykkedes det vore fire kandidater og bestyrelsen at stable en flot valgkamp på benene. Mange vælgermøder, mange læserbreve og god brug af de sociale medier. Vi kæmpede så meget vi kunne.    

Efter valget

Efter valget var der selvfølgelig ingen tvivl om at der fortsat skulle være en aktiv lokalliste i Sønderborg kommune. Der var heller ingen tvivl om at det ville kræve en stor indsats.  
Der blev allerede inden generalforsamlingen i marts 2022 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle fastlægge relanceringen af Fælleslisten. Dette arbejde nåede vi i mål med og en detaljeret plan blev fremlagt og vedtaget.
Det gennemgående tema er synlighed. Synlighed i forhold til både borgere og medlemmer.
Vi skal deltage i debatten hvor det giver mening, men vi skal også turde åbne en debat. Og vi skal løbende orientere vore medlemmer om vores aktiviteter.

Generalforsamlingen

Vi vidste allerede inden generalforsamlingen, at vi skulle vi have ny formand, og det blev klart, at vi også skulle have ny kasserer ligesom flere andre bestyrelsesposter blev ledige.
Umiddelbart så det lidt svært ud, men det viste sig inden generalforsamlingen, at der var basis for en ny fuldtallig bestyrelse. Lovende at vi trods modgangen kunne klare en så stor udskiftning. Nøgleposterne som henholdsvis formand og kasserer bestrides nu af Søren Østergaard og Stine Duus Petersen. 

Aktiviteter

Konstant synlighed de næste 4 år er nøglen til fremgang. Vi har allerede nu bragt en del læserbreve i pressen.

– Vi åbnede i januar debatten om flytning af specialklasser fra Ahlmannskolen.
– I januar deltog vi i debatten om mere frihed til folkeskolerne og anbefalede gensidigt samarbejde. ( Byrådet blev to dage senere enige om samarbejde og dialog skolerne i mellem). 
– i marts pressemeddelelse om formandsskifte og visionen for de næste 4 år.
– i marts foreslog vi at der blev lavet en indendørs fritidsmesse som supplement til kulturnatten.
– I april åbnede vi, i godt samarbejde med Konservative, debatten om måden at finde valgtilforordnede til den 1. juni. (Fælleslisten fik efterfølgende alle fire tilmeldte med på valgstederne)
– Vi kommenterede borgmesterens 1. maj tale, der var meget polemisk og havde alt andet end lokalt indhold.

Vi sendte i april forslaget om en kulturmesse direkte til formanden for kulturudvalget (Slesvigsk Parti).
Efter en måned uden svar er der nu sendt en erindringsmail. Dette bekræfter jo desværre bare Fælleslistens påstand om, at der er uendeligt langt fra Byrådet til borgerne.
Vi vil fremadrettet være fortalere for at der skal bygges endnu en bro – mellem byrådet og borgerne. Måske der også her skal laves et regelsæt om at borgerhenvendelser skal besvares. 

Aktuelt planlægger vi at lægge et personligt præg på hjemmesiden:
”Derfor er jeg medlem af Fælleslisten”.
Nogle udsagn, korte eller længere, hvor medlemmerne enten anonymt eller med navn fortæller hvorfor netop DE er medlem af Fælleslisten. I er alle velkomne til at sende et indlæg.

Kulturnatten

Den 19. august afholdes der, efter to års pause, igen kulturnat i Sønderborg.
Fælleslisten er naturligvis med, og til lejligheden bliver der fremstillet en ny flyer. Den omhandler aktuelle emner i kommunen samt lidt orientering om hvad man kan få ud af et medlemskab af Fælleslisten: Indflydelse på netop det, der interesserer den enkelte. 

Vi håber at nogle af medlemmerne vil lægge vejen forbi og allerhelst bruge en halv eller hel time til at hjælpe os på standen med flyers, en god snak med de besøgende eller bare at bakke Fælleslisten op.
Vi er placeret sydligst i Sønder Havnegade, nede mod slottet.

Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer

Bestyrelsen

Del med dine venner

Hvorfor er jeg med i Fælleslisten?

Af Søren Østergaard, formand for Fælleslisten.

Jeg har været medlem to landspolitiske partier fra 1998 til 2007 både som vælger og som bl.a. tillidsvalgt kredsformand.
Det var lærerigt at se en velsmurt politisk organisation indefra, men også at opleve hvordan jeg skulle flytte personlige holdninger for fortsat at bakke op om partiet.

Som et af mine store politiske forbilleder Winston Churchill en gang sagde, så skifter nogle holdninger efter deres parti, medens andre skifter parti efter deres holdninger.  
Dette bragte til at være del af opstarten af et helt nyt landspolitisk parti – og i processen at skulle sige voldsomt fra.

Jeg er normalt meget principfast, og jeg kunne mærke at jeg skulle indgå alt for mange holdningsmæssige kompromisser. Holdninger jeg skulle repræsentere, men som jeg ikke følte var de rigtige for mig.

Jeg blev bl.a. opfordret til at blive regionsformand, men kunne mærke det var det lokale var det jeg brændte for.
Da jeg endegyldigt brød med landspolitiske partier for 25 år siden, meldte jeg mig ind i en lokalliste.  Aktiv, bred, rummelig, tværpolitisk og med medlemmer fra snart sagt alle landspolitiske partier.
Løsninger og forslag truffet i enighed og med respekt for alle.

Så skulle jeg fortsat være politisk aktiv efter jeg flyttede til Sønderborg, var der intet nemmere end igen at vælge en lokalliste. Og den politisk aktive lokalliste i Sønderborg er Fælleslisten. Det er her JEG hører hjemme.

25-5-2022

Søren Østergaard 

Del med dine venner

De almennyttige boliger har en vigtig funktion.

A Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Det almennyttige byggeri, i gamle dage benævnt socialt byggeri, har en vigtig funktion. De gør det muligt at få en god bolig uden at skulle bo alle pengene op. Ikke alle har lyst eller mulighed for at købe egen bolig, og her træder de almennyttige boliger i stedet.

Borgere med små indkomster, pensionister der er flyttet fra egen bolig og unge der endnu ikke har muligheden for at virkeliggøre boligdrømmen, og endelig de der bare søger den økonomiske tryghed.  

For nogle er medbestemmelse og beboerdemokrati vigtigt, og i almennyttigt byggeri har man mulighed for at være med til at præge det boligområde man bor i. Ydermere betyder råderetten, at den enkelte langt hen ad vejen kan ændre sit lejemål som man vil, hvis man har lyst og råd.

Og der findes rigtig mange gode boligområde hvor beboere med vidt forskellig baggrund trives.

Desværre betød boligformen også, at der var byggerier der fik en uheldig udvikling, primært fordi udviklingen bare fik lov at fortsætte. Dette har ført til den ubehagelige og stigmatiserende betegnelse ”Ghetto”. Ikke alene skader udtrykket boligafdelingen og beboerne, men nok også de almene boliger som helhed.

Jeg har boet i almennyttigt byggeri hele mit liv, også i en såkaldt ”Ghetto”.
Vi løste problemerne for de 6000 beboere i årene 2000 til 2009, og byggeriet kom af listen. Hvorfor så Sønderborg ikke problemerne i tide og lærte af andre der løste problemet?

Der har ikke været talt meget om emnet i valgkampen, så hvis ikke andre vil tage det op, så vil jeg.

Der skal være fokus på den almennyttige boligsektor og balance i beboersammensætningen. Og opstår der en uheldig udvikling, skal der reageres i et aktivt og positivt samarbejde mellem kommune, boligselskab og beboerne. Nedrivning og tvangsflytning er ikke en løsning.          

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Mange valgløfter om Augustenborg

Af Aase Nyegaard, byrådsmedlem for Fælleslisten.

Det er dejligt at læse og høre, at flere og flere byrådspolitikere samt kandidater til KV valget på tirsdag fremhæver Hertugernes Augustenborg, som et kommende kulturelt fyrtårn.

Allerede sidste år satte vi et beløb af til Masterplan for Augustenborg. Og for budget 2022 er der afsat yderligere 2,5 mio til udarbejdelsen af Masterplanen. Den skal foreligge i foråret 2022.

Vi skal få flere nationale og lokale store fonde til at gå ind i arbejdet, således at Hertugbyen Augustenborg kan realisere drømmen om at blive en del af UNESCO kulturarv.

Arbejdet begyndte allerede da Augustenborg var selvstændig og vi fik lavet en bevarende lokalplan for Storegade. Her er mange fredede og bevaringsværdige huse, som vi skal passe på.

Der blev etableret flere borgergrupper, der gerne ville arbejde med forskellige temaer. Borgerne blev også inviteret på en heldags tur med bus for at se havnene i Fåborg, Nyborg og Middelfart. Vi gjorde det dels for at blive inspireret og dels for at se, hvordan en havn ikke skal udvikles.

Jeg håber virkelig at alle de mange gode intentioner før valget også bliver til virkelighed efter valget.

Vi er mange i Augustenborg, der vil følge det tæt og holde politikerne op på det.

Del med dine venner

Borgerne skal kende den grønne køreplan i god tid.

Af Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Der grønne udvikling kører derudaf. Ikke så hurtigt som nogen måske kunne ønske, og måske hurtigere og mere massivt end andre ønsker det.

Jeg er overbevist om at man skal inddrage og informere borgerne langt mere og langt tidligere. Ikke så sent i processen med nye anlæg og tiltag, at vi er fremme ved høringer og indsigelser, for så er der allerede skabt en modvilje. Hvem lyser af begejstring når man får 3 uger til at gøre indsigelse mod en vindmølle i baghaven?

Og hvem magter at tænke det lille lokalsamfund ind i de store tanker om verdensmål og Sønderborg som verdens-etter? De fleste vil tænke: ”Hvad betyder det for mig og mit nærområde”.

Jeg så en undersøgelse for nogen tid siden hvor en større gruppe mennesker blev spurgt om de støttede den grønne udvikling. Ca. 65 % syntes det var vigtigt. Da de efterfølgende blev spurgt om de ville betale med ½ % på kommuneskatten, faldt velviljen til ca. 40 %.

Det taler sit tydelige sprog. Blandt mange borgere er grøn udvikling vigtig – men hvorfor skal det lige være her?

Der synes jeg der påhviler kommunen et stort ansvar. Ansvaret for at fortælle borgerne hvilke konsekvenser den grønne omstilling kan have. Fortælle om muligheder for anlæg af vindmøller, solcelleparker og andre anlæg – også på den lange bane. Borgerne har også krav på at få at vide, om det på sigt vil have økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Uden at skabe den nødvendige information, forståelse og accept vil den grønne omstilling skubbe et bjerg af utilfredshed foran sig. Og så kan det godt være at man imødeser upopulære beslutninger eller utilfredse borgere, men det må man så gå i spidsen for og søge at afbøde.

Kom nu i gang med den brede langsigtede og forståelige oplysning. Hvad kan den grønne omstilling komme til at betyde for den enkelte borger frem mod 2029 – og hvad med årene efter.

Del med dine venner