Nordvesthavnsvej

Del med dine venner
Erik Lorenzen, kandidat hos Fælleslisten

Erik Lorenzen

Nordvesthavnsvej: En ny sag hvor borgerne ikke bliver hørt?

Erik Lorenzen har skrevet et læserbrev om en ny sag, hvor kommunen ikke vil lytte til borgerne:

Der skal laves en ny lokalplan for Nordvesthavnsvej. Kommunen har afholdt et orienteringsmøde med borgerne i området. Men her er Fælleslisten er ikke enig med Teknik og Miljøudvalgets formand Frode Sørensen. Det er ikke nok bare at informere borgere i et område. De skal inddrages inden lokalplanen behandles i byrådet og sendes i høring. Vi er en politisk styret organisation og selvfølgelig kan vi pålægge forvaltningen at gå i dialog med borgerne om en kommende lokalplans indhold. Vi kan også deltage politisk i disse møder, om nødvendigt.

Borgerne skal være med tidligt i processen.

Vi skal inddrage borgerne i planlægningen, så det ikke ender i konflikt og ankesager. Tidligere erhvervsgrunde der ligger i boligområder, skal selvfølgelig udnyttes. Det er den vej udviklingen går, når virksomhederne flytter ud af byen. Men vi skal gøre det på en inddragende måde, til gavn for alle parter.
Der har gennem årene været adskillige byggerier og udstykninger hvor naboerne føler sig kørt over, fordi de først i høringsperioden får mulighed for at komme med deres kommentarer. Er vi først kommet så langt viser virkeligheden, at det er svært at ændre meget i disse planer.
Investorer er i flere tilfælde allerede på banen med deres projekter. Det gør det endnu mere problematisk.

Fælleslistens mærkesag

Lad os nu udvikle lokalplanen for Nordvesthavnsvej sammen med borgerne i lokalområdet. Det er en af Fælleslistens mærkesager, at vi skal inddrage borgerne tidligt. Vi vil kæmpe hårdt for at få det med i den næste konstitueringsaftale efter det kommende kommunalvalg.
Men det forhindrer jo ikke at vi allerede nu inddrager borgerne og bruger deres ideer konstruktivt.

Del med dine venner

Kommunens administrationsomkostninger

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Der kører i øjeblikket en debat i medierne om kommunens administrationsomkostninger.
Vi er i Fælleslisten helt enige i, at der skal være styr på administrationsomkostningerne, så mest muligt af skatteindtægterne kommer borgerne til gode.

Men det er ikke nok kun at se på det ved særlige festlige lejligheder, som for eksempel når der skal være valg.

Det er en selvfølge, at skolerne hvert år laver en timeplan for undervisningen. På samme måde skal det være en selvfølge, at kommunen hvert år planlægger og gennemfører løbende forbedringer, effektiviseringer og forenklinger. Sådan at kommunen hvert år bliver lidt bedre til at udnytte skatteborgernes penge og skabe værdi for borgerne.
For Fælleslisten har det altid været en mærkesag, at kommunen løbende skal forbedre sig og blive dygtigere til at skabe værdi for skattepengene. Fælleslisten ønsker, at der skal hele tiden foreligge et opdateret katalog over effektiviseringsprojekter, klar til at indgå i den årlige planlægning. På den måde sikrer vi, at kommunen løbende forbedrer driften og dermed bliver bedre til veksle skattekroner til udvikling og velfærd.

Hvorfor skal kommunen effektivisere?

Vi har behov for at investere mere på mange områder i kommunen, indenfor ældrepleje, børnepasning, skole, og meget mere. Vi har f.eks. vedtaget helhedsplanen for skolerne, fordi vi har en ambition om at mange flere skal være uddannelsesparate når de forlader folkeskolen. Det koster penge, og nogle af dem skal komme ved at kommunen bliver bedre til at udnytte pengene på andre områder.

Fælleslisten har altid stået for en stærk og solid økonomi, som bygger på stor politisk ansvarlighed i forvaltningen af borgernes skattekroner. En stærk økonomi er en mærkesag for Fælleslisten og indgår i valgoplægget.

Ikke blande administration og udviklingsprojekter

Administrationsomkostninger kan være et vidt begreb og det er vigtigt at have styr på hvad det omfatter. Man må ikke blande administrationsomkostninger og udviklingsprojekter sammen. Administrationsomkostninger bliver ved år efter år, mens omkostninger til udviklingsprojekter forsvinder når projektet er afsluttet. Derfor kan det godt forsvares i en periode at have højere omkostninger til vigtige udviklingsprojekter. Men de løbende administrationsomkostninger skal der hele tiden være fokus på, netop fordi de bliver ved med at være der!

Del med dine venner

Pressemedddelelse: Erhvervsklima i Sønderborg

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Aase Nyegaard

Fælleslisten har udsendt følgende pressemeddelelse om Dansk Industri’s måling af Lokalt Erhvervsklima:

DI’s årlige måling af det lokale erhvervsklima er netop udkommet og er godt nyt for Sønderborg kommune. Sønderborg er i år placeret som nr. 60 ud af 96 kommuner, en forbedring på 26 pladser fra sidste år. Viceborgmester og Fælleslistens borgmesterkandidat Aase Nyegaard siger: ”Det er et godt resultat, som frem for alt viser, at de initiativer vi har taget i byrådet nytter noget. Det gælder også afskaffelsen af dækningsafgiften, som Fælleslisten tog initiativ til at fjerne i 2013 og 2014. Vi skal i Byrådet fortsætte med det lange seje træk, for at gøre Sønderborg mere attraktiv for erhvervslivet og dermed sikre arbejdspladser og økonomisk udvikling i kommunen”.

Men trods den flotte fremgang i år, er Aase Nyegaard langt fra tilfreds med Sønderborgs placering. Sønderborg ligger som nr. 60 i den dårligste halvdel på landsplan og i bunden i Sydjylland. Trods den gode fremgang i år, ligger Sønderborg stadig langt fra resultatet i 2011, hvor Sønderborg var nr. 24. Det viser et stort behov for en større og mere slagkraftig indsats.

”Sønderborgs største udfordring er den negative befolkningsudvikling, som har konsekvenser for velfærd og velstand. Udvikling af erhvervslivet og uddannelserne er de største og vigtigste løftestænger for at få vendt den negative udvikling. Hvis vi skal gøre os forhåbning om at lykkes med det, skal vi opnå en meget bedre placering i DI’s undersøgelse. Sønderborg skal ligge i den bedste fjerdedel på landsplan og være nr. 1 i Sønderjylland”, siger Aase Nyegaard.

Di’s undersøgelse viser tydeligt på hvilke områder Sønderborg ligger dårligt. På nogle områder er Sønderborg endda gået tilbage, selvom det samlede resultat er blevet bedre.
”Der er flere områder i DI’s undersøgelse, hvor kommunen med det samme kan gå i gang med forbedringer. Det gælder f.eks. dialogen med politikerne og kommunens embedsmænd, samt formidling af vigtig information. Også et område som kommunal sagsbehandling kan kommunen med det samme gå i gang med at forbedre. Den slags områder med lavthængende frugter skal vi selvfølgelig gøre noget ved omgående. Andre områder som f.eks. arbejdskraft tager længere tid. Fælleslisten vil arbejde målrettet for, at Sønderborg opnår forbedringer på både den korte og den lange bane, til gavn for velstand og velfærd i kommunen”, slutter Aase Nyegaard.

 

Fælleslisten for Sønderborg kommune er den førende lokalliste i Sønderborg kommune. Fælleslisten er tværpolitisk og anerkender ikke den traditionelle opdeling i rød-blå blokke i lokalpolitik. Fælleslisten er uafhængig af partipolitik og ideologier og fastholder retten til at tage politisk stilling ud fra lokale forhold og ikke ud fra den traditionelle landspolitiske dagsorden. Fælleslisten opfatter sig som talerør for den del af lokalbefolkningen, der prioriterer den lokale udvikling og velfærd højere end ideologier og partiinteresser.
Hjemmeside: www.fælleslisten-sønderborg.dk

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Fælleslistens kandidater og mærkesager

Del med dine venner

Fælleslisten har lavet oversigter over både mærkesager og kandidater. Det er let at overskue hvad Fælleslisten går til valg på og hvem der stiller op for Fælleslisten.

Mærkesager.

Fælleslisten har igennem de seneste måneder præsenteret vores mærkesager her på siden og på Facebook. Nu har vi lavet en oversigt, så det er let at finde rundt i mærkesagerne og klikke sig frem til hele beskrivelsen af hver af dem.

Find mærkesagerne her: http://xn--flleslisten-snderborg-f3b04b.dk/maerkesager/

Kandidater.

Samtidig har vi opdateret vores kandidatliste. Vi har nu i alt 11 kandidater til kommunevalget. Se dem alle med flotte fotos her på denne side:

http://xn--flleslisten-snderborg-f3b04b.dk/kandidater-2017/

Klik på billedet, så kommer du frem til hver kandidats egen personlige profilside.

De flotte billeder er taget af Hanne fra Atelier Fredensborg i Augustenborg.

Venlig hilsen

Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

 

Del med dine venner