Fælleslistens kandidater 2017

Del med dine venner

Fælleslisten er stolt over at kunne præsentere et stærkt hold af kandidater til valget i november 2017!

Alle kandidater har et stærkt ønske om at gøre en indsats for Sønderborg kommune. Alle med den indstilling, at det ikke er ideologier og landspolitiske holdninger der skal sætte begrænsninger for, hvad der skal ske i vores lokalområde.
Fælleslisten og kandidaterne kæmper ikke for et parti eller en ideologi, men kun for din og vores kommune, Sønderborg.

Fælleslisten har den 19. april afholdt sit opstillingsmøde og 9 borgere er på nuværende tidspunkt klar til at give deres bidrag til at gøre Sønderborg kommune til et endnu bedre sted at bo, arbejde og uddanne sig.

Kandidaterne er sideordnet opstillet på listen, som ser sådan ud:
1. Aase Nyegaard ( borgmesterkandidat) – Augustenborg
2. Erik Lorenzen – Iller
3. Camilla Breinbjerg Beier – Lysabild
4. Michael Herold – Høruphav
5. Jens Liebe-Lindgreen – Tandselle
6. Luis Da Gama – Kirkehørup (ikke med på fotoet)
7. Jytte Aaen – Stevning
8. Henrik Raksa Hansen – Gråsten
9. Ejler Skjerning – Sønderborg

 

Følg os her på siden og på Facebook – vi vil i den kommende tid bringe portrætter af hver enkelt kandidat.

Del med dine venner

Camilla i Alsion

Del med dine venner

 Ved “Forfest til kommunalvalg 2017” på Alsion i Sønderborg, deltog Camilla Brejnbjerg Beier i panelet for Fælleslisten. Camilla gjorde det super godt og var det eneste “friske pust” i panelet.

Se Aase Nyegaards læserbrev, hvor hun går kraftigt i rette med Jyske Vestkystens omtale.

Camilla Brejnbjerg Beier repræsenterede Fælleslisten i paneldebaten og var den eneste “nye” politiker og den eneste kvinde der deltog. Camilla  stiller op for FÆLLESLISTEN til kommunal valget. Hun er formand for Lysabild Børneunivers og vil gerne ind og gøre en forskel for demokratiet. Som ny kandidat var hun især med til at inspirere andre unge til at interessere sig for lokalpolitik og demokrati.

Jyske Vestkysten bragte en artikel om arrangementet i fredagsudgaven den 7. april. Artiklen tog skridtet fuldt ud og kaldte arrangementet en fuser. Artiklen  var i det hele taget meget negativ, nedladende og arrogant i tonen. Journalisten overså  fuldstændig den eneste kvinde og eneste nyhed i panelet, nemlig Camilla.

Det blev for meget for Aase Nyegaard, som skrev et læserbrev, hvor hun går kraftigt i rette med Jyske Vestkysten for at latterliggøre et arrangement, der havde til formål at støtte demokratiet.

Du kan læse hele læserbrevet herunder: Læs mere
Del med dine venner

Glade børn får nyt hus – se billederne

Del med dine venner

I januar 2017 blev der taget 1. spadestik til den nye daginstitution Spirrevippen i Ulkebøl.

Det blev overværet af mange glade børn, der kan se frem til at overtage en supermoderne daginstitution om et års tid. Den nye institution er banebrydende på flere områder. Der er indhentet erfaringer fra andre steder i landet, forældre, medarbejdere og ledere har deltaget i at lave et hus der fremmer børnenes læring og trivsel, og institutionen kommer til at lave maden fra bunden af.

Erik Lorenzen, formand for Børn og Uddannelse udvalget, holdt talen ved begivenheden. Læs herunder hvad han sagde:

På Sønderborg kommunes vegne vil jeg gerne byde velkommen til 1. spadestik for den ny daginstitution Spirrevippen her i Ulkebøl.

Det er en dag vi har set frem til i lang tid, nogen vil også nok sige rigtig lang tid. De to institutioner på Agtoftsvej og Mågevænget er af forskellige årsager ikke tidssvarende mere.
Jeg har været med byggeudvalget på inspirationstur til Viborg. Der er godt at komme ud og se hvordan nybyggede daginstitutioner i andre kommuner er indrettet, især hvordan hverdagen fungerer og få snakket med de fagpersoner der var på de enkelte institutioner. Vi så både noget der var godt og noget der var mindre godt.
Jeg er overbevist om at det er de gode ting der er indarbejdet i Spirrevippen.

Forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere har afholdt møder for at dele viden, blive inspireret af hinanden og har dermed på bedste vis bidraget til, hvad det nye hus skal kunne, for at fremme børns læring og trivsel.

Det er altid festligt at sætte et nyt byggeri i gang.

Især i dag, fordi Sønderborg kommune tager helt nye skridt med det nye byggeri. Vi samler den faglige viden inden for børn med særlige behov. Personalet får mulighed for vidensdeling og dermed styrke den pædagogiske indsats.
Og så bliver det på nuværende tidspunkt Sønderborg kommunes eneste dagtilbud, der kan tilbyde mad fra bunden, når der etableres et produktionskøkken.

Det bliver dermed en fremtidssikret institution, også i størrelsen, med 118 børn. 30 i vuggestue, 72 i børnehaven og 16 i en specialgruppe.

Vi skal som kommune tilbyde en madordning hvis forældrene ønsker det. Trenden og moderne forældres krav til en madordning, kan vi ikke leve op til med det nuværende tilbud. Muligheden for at udvikle en sundhedsprofil med fokus på kost, ude-liv, bevægelse, leg og relationer understøttes også med muligheden for at tilberede mad i huset.

Fastfood og hurtige færdigretter er hverdag i de fleste familier i dag. Derfor er det for mig utrolig vigtigt at det pædagogiske formål med at inddrage børnene i tilberedelsen af maden bliver en naturlig del af børnenes læring.
Forældreråd og personalet får større indflydelse på køb af råvarer. Hvis bæredygtighed og lokalt producerede varer tænkes med ind, vil et par af kommunens strategier også blive tilgodeset.

Jeg ser frem til at der om et års tid vil stå en super moderne institution der kan indtages af børn, forældre og medarbejdere.

Erik Lorenzen, Fælleslisten.

Del med dine venner

Fælleslisten vil hjælpe landmænd

Del med dine venner

 

På byrådsmødet onsdag den 1. februar var kommunens planer for vandindvinding til beslutning. Det handler især om at landmændene ikke må bruge sprøjtemidler i de områder hvor vandet kommer fra. Det er jo klart at vandet skal beskyttes, men det kan have store konsekvenser for  de landmænd, der tilfældigvis har marker der hvor vandet kommer fra.

Hvad skal man så gøre? Trække på skuldrene og sige at det er ærgerligt for dem? Det mener Erik Lorenzen og Fælleslisten ikke vi kan være bekendt. Her er Erik Lorenzens indlæg og ændringsforslag fra byrådsmødet.

 

Erik Lorenzens indlæg:

“Ingen tvivl om at vi skal sikre rent drikkevand til kommende generationer. Vi er heller ikke i tvivl om at dette skal gøres ved hjælp af indsatsplaner på boringsnære og indvindings-oplande til vandværkernes boringer.

Til gengæld er den konstruktion vi har fået sammensat, hvor det er Naturstyrelsen der har kortlagt områderne hvor grundvandet findes, Natur og miljø forvaltningen der udarbejder forslag til indsatsområder, som dem vi så skal tage stilling til i byrådet i dag og det overlades til vandværkerne at indgå frivillige aftaler med landmændene om pesticidfri dyrkning og erstatning for det udbyttetab der helt naturligt vil være. Dette er en meget vanskelig opgave for vandværkerne idet der I enkelte tilfælde er så store arealer af ejendommene i spil, at disse får svært ved at fortsætte eller kunne afhændes til fortsat landbrugsdrift.

I 2011 vedtog vi lignende indsatsplaner for vandværkerne ved Miangdam og det er endnu ikke lykkedes vandværkerne at nå til enighed med de berørte landmænd i det område.

Vi vil gerne pålægge byrådet til at gå aktivt ind i løsningen med at realisere både tidligere og kommende indsatsplaner. Dette kan ske ved at være primus motor i forhold til en jordfordeling således de berørte landmænd ikke straffes fordi de tilfældigvis ligger lige der, hvor vandværkerne henter deres rene vand til kommunens borgere. Byrådet har Jordkøbsnævnet og vandværkerne har Vandrådet. Disse to instanser kan i fællesskab og i samarbejde med de berørte landmænd sikre det rene vand i fremtiden”.

 

Efter byrådets behandling, blev Fælleslistens ændringsforslag vedtaget med følgende ordlyd:

“Økonomiudvalgets indstilling godkendes og Sønderborg Kommune pålægges at gå aktivt ind i løsningen med at realisere både tidligere og kommende indsatsplaner. Dette kan ske ved at byrådet er primus motor i forhold til en jordfordeling, der dels sikrer det rene vand i fremtiden og dels tilgodeser de berørte landmænd på en hensigtsmæssig måde.
Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn og vandværkernes Vandråd kan i fællesskab og i samarbejde med de berørte landmænd arbejde med realisering af indsatsplanen”

Dette forslag blev godkendt af alle partier på nær Venstre.

Del med dine venner

Enestående kunstnermiljø i Augustenborg

Del med dine venner

Af Aase Nyegaard

Fælleslisten vil sikre det enestående kunstnermiljø i Augustenborg ved at kommunen overtager Palæet hvor Augustiana har til huse. Allerede nu tiltrækker kunstnermiljøet mellem 20.000 og 40.000 gæster hvert år. Samtidig rækker kunstnermiljøet ud internationalt, senest til Mexico.

Søndag den 22. Januar var der fernisering af vandreudstillingen GRÆNZELAND og KINESISKE DAGE PÅ AUGUSTIANA i Augustenborg. 300 mennesker fra hele kommunen og syd for grænsen deltog i nogle fantastiske flotte åbninger. Der var 5 forskellige åbninger i kunstner miljøet den søndag.

Læs mere om det spændende kunstnermiljø og hvordan vi sikrer fremtiden: Læs mere

Del med dine venner

Augustenborg ønsker udvikling

Del med dine venner

Byrådet har besluttet, at der skal laves en bystrategi for ni mellemstore byer i kommunen, herunder Hertugbyen Augustenborg.

Af Aase Nyegaard, Fælleslisten

Stort engagement i Augustenborg.

Mandag den 9. januar var der inviteret til borgermøde i kultursalen. Jeg blev meget glad over at se, at ca. 300 borgere tog tiden til at deltage med stort engagement og iderigdom.
Det var tydeligt at Augustenborg ønsker vækst og udvikling. I Augustenborg har der altid været stor interesse for at tage del i byens udvikling. Vi så det allerede fra 2002 og fremefter, da byrådet i Augustenborg besluttede at lave en bevarende lokalplan for den historiske del af byen samt udvikling af havnen.
Der blev arrangeret en tur sammen med alle interesserede borgere til Middelfart, Nyborg og Fåborg, for at se og opleve dels hvordan det kan gøres og hvordan det ikke skal gøres. En utrolig interessant tur, der bevirkede at vi nedsatte 6 forskellige grupper af borgere med lyst og interesse i udvalgte temaer. Et af dem var de historiske bygninger. Den bevarende lokalplan blev derefter udformet efter denne gruppes idé.

Vi skal investere i Hertugbyens udvikling.

Og nu igen tager Augustenborgs borgere handsken op og viser vilje til at gøre en indsats for byens udvikling. Det er flot!
Nu er det så op til os i byrådet, at tage alle de frivillige og engagerede borgeres ideer alvorligt. Vi skal investere i Hertugbyens udvikling. Hvem ved om vi i sidste ende kan komme på Unescos liste over verdens naturarv!

Borgerne ønsker tilflyttere, vækst og liv i byen.

Et af de mest fremtrædende ønsker til Augustenborgs udvikling, var ønsket om flere tilflyttere, flere børnefamilier og dermed mere liv i byen. Det bliver rigtig interessant at se om dette ønske går igen i de otte andre byer. Det er der nok en stor sandsynlighed for, for hvem ønsker ikke vækst og liv i ens by? Men Sønderborgs egen befolknings prognose viser, at befolkningstallet falder støt. I 2027 vil vi være ca. 5000 færre end i dag.

Sønderborg skal investere i at vende den negative udvikling

Så borgerne i de mellemstore byer kan altså kun få opfyldt deres vigtigste ønske, hvis Sønderborg kommune får vendt den negative udvikling vi er inde i!
Derfor er det allervigtigste for os alle, at Sønderborg kommune gør en meget større indsats. Der skal investeres flere ressourcer i at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kun derved kan borgernes vigtigste ønske blive opfyldt.

Del med dine venner

Jule- og Nytårshilsen fra Fælleslisten

Del med dine venner
aase-thumbnail
Af Aase Nyegaard

2016 er ved at gå på hæld og 2017 står lige foran os.
Julen er en god anledning til at minde hinanden om hvad året bragte og stille skarpt på hvad vi gerne vil nå i det nye år.

Igen i dette år har det været en fornøjelse at arbejde med udviklingen af Sønderborg kommune. I denne kommune er der så meget positiv vilje til at nå gode resultater og rigtig mange mennesker har bidraget til indsatsen for kommunen.

Sønderborg er kendt internationalt

Internationalt er Sønderborg kommune kendt og anerkendt for Project Zero. Jeg var igen i år inviteret til at give et indlæg på en konference i Kina om energi og klima. Kina har i de seneste par år sat sig store mål indenfor klima, miljø og energi, og de vil rigtig gerne lære af Sønderborg. Haiyan, som vi samarbejder tæt med, er i Kina blevet udnævnt til mønsterby inden for klima og energi. Lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner har fået glæde af de nære forhold til Kina i form af nye aftaler og megen goodwill.
Også på kulturområdet markerer Sønderborg sig nu internationalt. I efteråret deltog jeg sammen med ” The Nordic Group” af kunstnere fra Augustenborg – Flensborg -Svendborg i en rejse til Mexico, hvor kunstnerne var inviteret til at udstille deres kunst. Jeg havde den fornøjelse at åbne udstillingen, som fik megen opmærksomhed , bl.a., i mexicanske medier, radio og TV. Næste år vil der være en udstilling og workshop i henholdsvis Flensborg og Augustenborg med deltagelse af mexicanske kunstnere.

Vi skal sikre Augustiana

Det viser hvor vigtigt det er at vi støtter og passer på de miljøer hvor nye initiativer spirer og gror og skaber værdi for kommunen. Derfor er det også meget vigtigt for Fælleslisten, at vi i byrådet beslutter at overtage Augustiana i Augustenborg for at sikre at bygningen ikke bliver afsat til anden side og dermed går tabt for kunst og kulturmiljøet i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt at vi sikrer de værdier Augustiana og Kim Nørballe i en årrække har skabt inden for kunst og kultur og kan fortsætte med at sætte Sønderborg kommune på landkortet.

Udvikling af Sønderborg Kommune er vigtig for Fælleslisten

Udvikling af Sønderborg kommune er helt central for Fælleslisten, også i det nye år. Selvom det på mange områder går godt i kommunen, så har vi stadig det overordnede problem, at mange unge rejser væk, de ældre bliver tilbage og indbyggertallet falder. Det er helt afgørende at vi får knækket den kurve og der er vi slet ikke i mål endnu. Vi skal have sat endnu mere fart i udvikling: erhvervsudvikling, praktikpladser til de unge, gode korte, mellemlange og videregående uddannelser, og et godt kulturliv.

Kommunens udvikling bygger langt hen ad vejen på fire grundpiller: et spændende og righoldigt kultur- og fritidsliv, gode videregående uddannelser, god infrastruktur og udvikling af nye jobs i eksisterende og nye virksomheder.

Kultur

På kultur området er vi rigtig godt kørende i Sønderborg kommune. Hvis man ser på mængden og kvaliteten af kultur udbud, så er det på et niveau som selv langt større byer har svært ved at følge.

Uddannelse

På uddannelses området fik vi i 2016 en ny uddannelse til serviceøkonom til Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg. Men der skal fortsat gøres en stor indsats for at tiltrække nye uddannelser og sikre de nuværende, for at vi kan komme på et tilfredsstillende niveau.

Infrastruktur

Vi er rigtig godt på vej med hensyn til infrastrukturen – lufthavnen er i en positiv udvikling, og havneområdet med spændende havnefront, multikulturhus, hotel og nyt kollegium er rigtig godt på vej.

Erhvervsudvikling

Med hensyn til udvikling af nye virksomheder og arbejdspladser er der stadig meget at gøre. Sønderborg ligger helt utilfredsstillende dårligt i DI’s undersøgelse af erhvervsklimaet. Det er på erhvervsudvikling vi skal rykke afgørende i de kommende år. Der skal gøres en ekstraordinær indsats for at sikre den nødvendige erhvervsudvikling, oven i den indsats der i forvejen gøres.

Udvikling af lokalområder

I det nye år kommer vi endelig i gang med udvikling af lokalområderne i kommunen. Det er en vigtig sag for Fælleslisten at vi får udviklet hele kommunen, ikke kun Sønderborg by. Vi ser frem til at understøtte de mange ildsjæle, der er parat til at gøre en indsats for deres lokalområde. På længere sigt skulle Sønderborg Kommune gerne blive kendt for at have nogle rigtig spændende og inspirerende lokalområder, som er attraktive for tilflyttere.
Dertil hører også at vi får opbygget den lokale infrastruktur, så lokalområderne ikke er isoleret. Det er vigtigt at vi får udbygget med cykelstier overalt i kommunen både til gavn for sikkerheden, nem også til gavn for turismeudviklingen.

 

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med fremgang for borgerne og Sønderborg Kommune.

Aase Nyegaard

gruppeformand i Fælleslistens byrådsgruppe.

Del med dine venner