Augustenborg ønsker udvikling

Del med dine venner

Byrådet har besluttet, at der skal laves en bystrategi for ni mellemstore byer i kommunen, herunder Hertugbyen Augustenborg.

Af Aase Nyegaard, Fælleslisten

Stort engagement i Augustenborg.

Mandag den 9. januar var der inviteret til borgermøde i kultursalen. Jeg blev meget glad over at se, at ca. 300 borgere tog tiden til at deltage med stort engagement og iderigdom.
Det var tydeligt at Augustenborg ønsker vækst og udvikling. I Augustenborg har der altid været stor interesse for at tage del i byens udvikling. Vi så det allerede fra 2002 og fremefter, da byrådet i Augustenborg besluttede at lave en bevarende lokalplan for den historiske del af byen samt udvikling af havnen.
Der blev arrangeret en tur sammen med alle interesserede borgere til Middelfart, Nyborg og Fåborg, for at se og opleve dels hvordan det kan gøres og hvordan det ikke skal gøres. En utrolig interessant tur, der bevirkede at vi nedsatte 6 forskellige grupper af borgere med lyst og interesse i udvalgte temaer. Et af dem var de historiske bygninger. Den bevarende lokalplan blev derefter udformet efter denne gruppes idé.

Vi skal investere i Hertugbyens udvikling.

Og nu igen tager Augustenborgs borgere handsken op og viser vilje til at gøre en indsats for byens udvikling. Det er flot!
Nu er det så op til os i byrådet, at tage alle de frivillige og engagerede borgeres ideer alvorligt. Vi skal investere i Hertugbyens udvikling. Hvem ved om vi i sidste ende kan komme på Unescos liste over verdens naturarv!

Borgerne ønsker tilflyttere, vækst og liv i byen.

Et af de mest fremtrædende ønsker til Augustenborgs udvikling, var ønsket om flere tilflyttere, flere børnefamilier og dermed mere liv i byen. Det bliver rigtig interessant at se om dette ønske går igen i de otte andre byer. Det er der nok en stor sandsynlighed for, for hvem ønsker ikke vækst og liv i ens by? Men Sønderborgs egen befolknings prognose viser, at befolkningstallet falder støt. I 2027 vil vi være ca. 5000 færre end i dag.

Sønderborg skal investere i at vende den negative udvikling

Så borgerne i de mellemstore byer kan altså kun få opfyldt deres vigtigste ønske, hvis Sønderborg kommune får vendt den negative udvikling vi er inde i!
Derfor er det allervigtigste for os alle, at Sønderborg kommune gør en meget større indsats. Der skal investeres flere ressourcer i at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kun derved kan borgernes vigtigste ønske blive opfyldt.

Del med dine venner

Jule- og Nytårshilsen fra Fælleslisten

Del med dine venner
aase-thumbnail
Af Aase Nyegaard

2016 er ved at gå på hæld og 2017 står lige foran os.
Julen er en god anledning til at minde hinanden om hvad året bragte og stille skarpt på hvad vi gerne vil nå i det nye år.

Igen i dette år har det været en fornøjelse at arbejde med udviklingen af Sønderborg kommune. I denne kommune er der så meget positiv vilje til at nå gode resultater og rigtig mange mennesker har bidraget til indsatsen for kommunen.

Sønderborg er kendt internationalt

Internationalt er Sønderborg kommune kendt og anerkendt for Project Zero. Jeg var igen i år inviteret til at give et indlæg på en konference i Kina om energi og klima. Kina har i de seneste par år sat sig store mål indenfor klima, miljø og energi, og de vil rigtig gerne lære af Sønderborg. Haiyan, som vi samarbejder tæt med, er i Kina blevet udnævnt til mønsterby inden for klima og energi. Lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner har fået glæde af de nære forhold til Kina i form af nye aftaler og megen goodwill.
Også på kulturområdet markerer Sønderborg sig nu internationalt. I efteråret deltog jeg sammen med ” The Nordic Group” af kunstnere fra Augustenborg – Flensborg -Svendborg i en rejse til Mexico, hvor kunstnerne var inviteret til at udstille deres kunst. Jeg havde den fornøjelse at åbne udstillingen, som fik megen opmærksomhed , bl.a., i mexicanske medier, radio og TV. Næste år vil der være en udstilling og workshop i henholdsvis Flensborg og Augustenborg med deltagelse af mexicanske kunstnere.

Vi skal sikre Augustiana

Det viser hvor vigtigt det er at vi støtter og passer på de miljøer hvor nye initiativer spirer og gror og skaber værdi for kommunen. Derfor er det også meget vigtigt for Fælleslisten, at vi i byrådet beslutter at overtage Augustiana i Augustenborg for at sikre at bygningen ikke bliver afsat til anden side og dermed går tabt for kunst og kulturmiljøet i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt at vi sikrer de værdier Augustiana og Kim Nørballe i en årrække har skabt inden for kunst og kultur og kan fortsætte med at sætte Sønderborg kommune på landkortet.

Udvikling af Sønderborg Kommune er vigtig for Fælleslisten

Udvikling af Sønderborg kommune er helt central for Fælleslisten, også i det nye år. Selvom det på mange områder går godt i kommunen, så har vi stadig det overordnede problem, at mange unge rejser væk, de ældre bliver tilbage og indbyggertallet falder. Det er helt afgørende at vi får knækket den kurve og der er vi slet ikke i mål endnu. Vi skal have sat endnu mere fart i udvikling: erhvervsudvikling, praktikpladser til de unge, gode korte, mellemlange og videregående uddannelser, og et godt kulturliv.

Kommunens udvikling bygger langt hen ad vejen på fire grundpiller: et spændende og righoldigt kultur- og fritidsliv, gode videregående uddannelser, god infrastruktur og udvikling af nye jobs i eksisterende og nye virksomheder.

Kultur

På kultur området er vi rigtig godt kørende i Sønderborg kommune. Hvis man ser på mængden og kvaliteten af kultur udbud, så er det på et niveau som selv langt større byer har svært ved at følge.

Uddannelse

På uddannelses området fik vi i 2016 en ny uddannelse til serviceøkonom til Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg. Men der skal fortsat gøres en stor indsats for at tiltrække nye uddannelser og sikre de nuværende, for at vi kan komme på et tilfredsstillende niveau.

Infrastruktur

Vi er rigtig godt på vej med hensyn til infrastrukturen – lufthavnen er i en positiv udvikling, og havneområdet med spændende havnefront, multikulturhus, hotel og nyt kollegium er rigtig godt på vej.

Erhvervsudvikling

Med hensyn til udvikling af nye virksomheder og arbejdspladser er der stadig meget at gøre. Sønderborg ligger helt utilfredsstillende dårligt i DI’s undersøgelse af erhvervsklimaet. Det er på erhvervsudvikling vi skal rykke afgørende i de kommende år. Der skal gøres en ekstraordinær indsats for at sikre den nødvendige erhvervsudvikling, oven i den indsats der i forvejen gøres.

Udvikling af lokalområder

I det nye år kommer vi endelig i gang med udvikling af lokalområderne i kommunen. Det er en vigtig sag for Fælleslisten at vi får udviklet hele kommunen, ikke kun Sønderborg by. Vi ser frem til at understøtte de mange ildsjæle, der er parat til at gøre en indsats for deres lokalområde. På længere sigt skulle Sønderborg Kommune gerne blive kendt for at have nogle rigtig spændende og inspirerende lokalområder, som er attraktive for tilflyttere.
Dertil hører også at vi får opbygget den lokale infrastruktur, så lokalområderne ikke er isoleret. Det er vigtigt at vi får udbygget med cykelstier overalt i kommunen både til gavn for sikkerheden, nem også til gavn for turismeudviklingen.

 

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med fremgang for borgerne og Sønderborg Kommune.

Aase Nyegaard

gruppeformand i Fælleslistens byrådsgruppe.

Del med dine venner

Hvad skal vi med Kasernen?

Del med dine venner

Asylcenteret og Kasernen var på byrådets dagsorden onsdag den 7. december 2016. Her er hvad Fælleslisten udtrykker om den sag på byrådsmødet.

Erik Loreaase-thumbnailnzeerikn startede sit indlæg med at sige følgende:

Vi kunne læse det i Jyske Vestkysten for et par dage siden og intet har forandret sig. FÆLLESLISTEN vil ikke forlænge kontrakten med Udlændingestyrelsen.

Vi har indgået en aftale, der udløber 31. December 2016. Det er gjort både i forhold til Udlændingestyrelsen og Sønderborg Kommunes borgere.

FÆLLESLISTEN ønsker som sagt at overholde vores aftale med borgerne.

Aase Nyegaard kommenterer det således:

FÆLLESLISTEN opfordrede for 2 år siden borgmesteren til at sætte et punkt på byrådets dagsorden om køb af kasernen. Begrundelsen var, at vi ville være herre i eget hus og dermed også  kunne bestemme, hvad kasernen skal bruges til.

Det er  nu på høje tid at vi udnytter vores mulighed for selv at bestemme hvad kasernen skal bruges til. Vi opfordrer derfor byrådet til, at der lige efter nytår bliver sat fokus på den fremtidige anvendelse, så vi snart kan få taget beslutninger om det.

Der har tidligere været afholdt et borgermøde. Rigtig mange ideer kom på bordet. Dem bør vi nu finde frem samtidig med, at vi inddrager borgerne endnu engang, så vi får så mange muligheder på bordet som muligt.

Skulle det vise sig, at vi bliver valgt som lokation for den vestlige politiskole, er vi sikre på, at der er forståelse blandt borgerne for, at det arbejde der lægges i fremtidig anvendelse, kan være spildt.

 

Del med dine venner

Fælleslistens nye hjemmeside!

Del med dine venner
Vi er rigtig glade for at introducere Fælleslistens nye hjemmeside på adressen www.fælleslisten-sønderborg.dk ! Den skal sammen med vores Facebook side være vores digitale platform for kommunikation og dialog.
Gensidig dialog har altid været en hjørnesten i Fælleslistens værdigrundlag og det afspejler hjemmesiden også. Hjemmesiden er designet til at være overskuelig, brugervenlig og indrettet til tovejs kommunikation.

Ny adresse

Fælleslistens nye hjemmeside har fået en ny adresse, nemlig www.fælleslisten-sønderborg.dk . Den nye adresse gør det nemmere at finde Fælleslisten og søgemaskiner giver bedre resultat. Den gamle adresse virker dog stadig og leder også hen til denne hjemmeside.

Optimeret til alle platforme

Vores nye hjemmeside er optimeret til både PC, tablet og smartphone. Smartphone vinder frem som den foretrukne platform til digital kommunikation – selvfølgelig fordi vi har den lige ved hånden. Derfor er det afgørende at en hjemmeside automatisk tilpasser sig til alle platforme. Den flydende menu, som altid bliver i toppen af skærmen og den specielle mobilmenu gør det meget nemt at navigere på en smartphone.

Prøv det!

Integreret med sociale medier

Vi har placeret deleknapper til de sociale medier ved alle indlæg, så det er let et dele et indlæg. I dag er det helt afgørende, at en hjemmeside er godt integreret med de sociale medier. I kan dele på jeres egen Facebook, LinkedIn eller Twitter profil, eller via e-mail. Samtidig er der i højre side af skærmen et link til Fælleslistens Facebook side, så I nemt kan hoppe derover og kommentere indlæg.

Og del endelig vores indlæg! Prøv det nu!

Vi vil jo meget gerne ud til så mange som muligt og det kan I hjælpe os med, hvis I deler flittigt.

Nye indlæg kommer på Forsiden

Alle nye indlæg kommer på Forsiden, med de nyeste øverst. Samtidig tildeles alle indlæg en eller flere kategorier, som kan ses i højre side af skærmen, Vi bruger også tags, som er emneord der karakteriserer indlægget. Både kategorier og tags ses i højre side. Ved at klikke på dem, får man alle indlæg der passer til den pågældende kategori eller tag.

I højre side af menuen er der en søgeknap. Ved klikke på den kommer et søgefelt frem. Her kan man søge på hele hjemmesiden.

Gå på opdagelse på hjemmesiden! Find ud af hvad der gemmer sig under menupunkterne!
Vi vil gerne høre jeres mening, så send dem til os under “Kontakt”.

 

Del med dine venner

Nyt budgetforlig

Del med dine venner

aase-thumbnail

Pressemeddelelse

Aase Nyegaard

Anstrengelserne for et bredt budgetforlig glippede.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, meddeler her til aften, at forhandlingerne med alle byrådets partier med henblik på et bredt budgetforlig for 2017, er afbrudt.

– Mindretalsgruppen valgte at trække sig fra forhandlingerne og meddelte, at de ikke ønsker at indgå bredt forlig om næste års budget. Jeg synes ellers, vi har haft gode og konstruktive drøftelser, og jeg er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få et samlet byråd bag budgettet. Men jeg er glad for, at jeg til det kommende møde i økonomiudvalget kan fremlægge et forslag til budget, som samtlige flertalsgruppens fem partier står bag, siger borgmesteren.Læs mere

Del med dine venner

Fælleslistens budgetforslag

Del med dine venner

erik

 

Erik Lorenzen

 

Vi har brug for en budgetopfølgning for 2016.

Vi skal holde fast i effektiviserings strategien.

 Budget opfølgningen burde finde sted inden vi snakker budget 2017 – så vi har overblik over det der er gennemført i 2016 budgettet og det der ikke når at blive sat i gang. Der er behov for disciplin omkring budgettet, så det der er planlagt i budgettet også bliver gennemført. Det er vigtigt fremadrettet, hvor der bl.a. er forslag om forundersøgelser af cykelstier og 50 m svømmebad.
Fælleslisten mener desuden, at vi skal bruge en andel af kassebeholdningen til engangsudgifter. Det kunne f.eks være Idrætshallen ved Sønderskovskolen, 50 m svømmebassin, Nordals Rideskole.
Børn og unge
 • Der har lige været afholdt et møde mellem Erhvervsliv og Børn- og Uddannelsesudvalget. Vi skal have en central person, der har det som sit primære ansvarsområde at sørge for kontakten mellem skoler og erhvervsliv. En person, der forstår erhvervslivets struktur og har de rette kompetencer. Dette tiltag er en del af kvalitetsarbejdet i skolen og der skal, når arbejdet er færdigt næste forår og der foreligger en rapport,  laves en gentlemanaftale om dette og mange andre tiltag i rapporten.
 • Puljerne til pædagogisk udvikling og anlægsrenovering inden for dagtilbud og skole blev fjernet sidste år. Det indkomne forslag skal budgetlægges i 2017 og overslagsårene. Det samme med Kultur og Fritid. Ubrugte midler i 2016 af de afsatte (2 mio) til dagplejen bruges til anskaffelse af PCer i dagplejen.
 • Ny institution på Møllegade etableres gennem B42 og budgetlægges med 400.000 kr. I årlig drift og 6 mio som indskudsgaranti. Denne institution er ikke afhængig af kvalitetsarbejdet.
Trafik og infrastruktur -herunder er der en lang række sager der skal prioriteres:
 • Cykelstien Nybøl/Broager skal med i budgettet som et projekt, der undersøges og beskrives, så den kan prioriteres ved budgetforhandlinger for 2018.
 • Avnbøl-Ullerup og Broager Nybøl – her skal konsekvensen af motorvejen undersøges.
 • Selv om vi ikke kender anlægsoverslag for cykelstierne i Skelde/Broager, Avnbøl/Ullerup og Fynshav/Guderup skal der afsættes anlægsmidler til disse i 2017 og 2018.
 • Hvad ligger der i Facility Management? Kan vi forvente, at tiltagene bliver lavet af disse midler? Vi vil gerne have beskrevet, hvad der hører ind under, og hvad der bliver lavet under Facility Management og de mange midler, der er samlet i denne enhed.
STU og efter STU  – arbejde til de unge

Det er en kendsgerning at kun ganske få procent af unge der har fået en STU kommer videre i uddannelse, job eller anden beskæftigelse. Fælleslisten vil afsætte midler ( 1 mio om året ) til at sikre disse unge får mulighed for uddannelse og beskæftigelse med et relevant indhold. Det kunne være drift af cafeteria i vores kommunale haller. Humlehøj hallen ville være oplagt som prototype, eftersom det ikke har været muligt at få udliciteret på almindelige vilkår. Afsatte midler skal gå til ansættelse af personale, der skal stå for den overordnede ledelse og drift. Som kan og vil arbejde med disse unge mennesker og udvikle de kompetencer, de hver især har. Det gælder både i forhold til den daglige drift af Humlehøjcafeteriet, men også som uddannelsessted,  således de unge senere, med en kompetencegivende uddannelse, kan indgå i produktionen af mad på andre kommunale institutioner eller i det private for nogles vedkommende.

Kultur og fritid
 • Nordals Ridehal bør renoveres – der skal laves en plan sammen med bestyrelsen.
 • Vi skal have lavet selvbetjening på de biblioteker, som ikke har det endnu – bl.a. Ulkebøl Bibliotek.
 • Idrætshal ved Sønderskovskolen bør budgetlægges – 19 mio. halvt 2017 og halvt i 2018 eksempelvis.
 • Vi skal have fundet et andet sted til Danse- og Balletakademi samt Sønderjysk Pigekor jf. oplægget, der er sendt til Kultur, Borger og Fritid.
Et socialt liv for de ældre også efter kl. 15.

Fælleslisten ønsker en ændring i brug af personaleresurser på plejecentrene. Eksempelvis har Broager Plejecenter 4 enheder hvor hver har 1 fast aftenvagt 15.00-23.00. Derudover 1 springer der står til rådighed for alle fire enheder. Vi ønsker 2 faste aftenvagter i hver enhed i kommunen for at sikre det sociale liv efter kl. 15.00.

Det giver mulighed for at de enkelte enheder kan lave aktiviteter resten af dagen. Sommeraftner med aftensmaden på grill, tilgodese de ældres ønsker i forhold til udeliv, de ældres dagsrytme med sengetid, fjernsyn og fælles socialt samværd. Et værdigt liv.

Af hensyn til økonomien vil der kunne flyttes opgaver fra daghold til aftenvagter (tøjvask og lign. ) og der vil kunne suppleres om nødvendigt med penge fra velfærdsmilliarden. Samtidig vil der med to på arbejde sikres en mere ensartet service for de ældre. Kunne evt. ske som forsøg på et par plejecentre.

Naturvejledere for ældre

Vi skal ansætte en-to naturvejledere med erfaring i ældrepleje. Formålet er at skabe flere naturoplevelser for ældre og demensramte samt fokus på de sundhedsfremmende effekter, som naturen har. Målgruppen er ældre i plejehjem, ældreboliger eller eget hjem, som ikke længere er i stand til at tage ud i naturen på egen hånd. Særlig fokus på demensramte. Inspiration fra Dalsmark Plejecenter, der har kørt et treårigt projekt med støtte fra Friluftsrådet, i form af løntilskud til en naturvejleder.

Socialområdet

Der ligger inden for socialudvalget en pulje på 1 mio 2016 og og en pulje på 1 mio i 2017. Hvorfor ligger de som ubeskrevne puljer? Puljer bør altid have et velbeskrevet formål.

Del med dine venner

Rent drikkevand i Sønderborg kommune, en fælles sag.

Del med dine venner

erik

Vi har alle interesse i at sikre rent drikkevand, også i fremtiden. Hvorfor mødes myndigheder,  vandværker og de berørte landmænd ikke i en konstruktiv dialog om at finde en holdbar og langsigtet løsning.

Hvad er formålet med at søge konfrontationen. Argumenter om at det er godkendte sprøjtemidler vi bruger i landbruget holder ikke. Vi har aldrig brugt andet end godkendte sprøjtemidler. Alligevel er et ikke ubetydeligt antal vandboringer blevet lukket på grund af forurening med nogle af disse midler. Indtil nu har løsningen været at bore dybere og steder hvor der er jordlag der beskytter grundvandet bedre. Det kan vi ikke satse på i al fremtid.

At etablere sikkerhedsboringer i indvindingsområderne hvor man kan følge en evt. nedsivning af sprøjtemidler i forskellige dybder, er heller ikke holdbart. Findes der f.eks en forurening i 25 meters dybde er det for sent. Den vil med stor sandsynlighed nå det dybere liggende grundvand på et senere tidspunkt.

Naturstyrelsen har kortlagt de områder hvor indvindingen af rent drikkevand kræver beskyttelse. Byrådet har pålagt vandværkerne at indgå et solidarisk forpligtende samarbejde om at sikre disse områder. Også det økonomiske omkring en kompensation til de landmænd, der må leve med restriktioner i brugen af sprøjtemidler.

Landmændene skal ikke straffes fordi de bor, lever og driver deres landbrug oven på et vandindvindingsområde. De skal ikke spises af med et engangsbeløb pr. hektar jord og en tinglysning der forringer deres ejendomsværdi. De skal fuldt ud kompenseres for det udbyttetab der hvert år vil være, ved ikke at bruge godkendte kemikalier.

Efterfølgende kan fokus være på en jordfordeling og dermed  sikre fremtiden for de berørte ejendomme.

Jeg er overbevist om, at vi solidarisk kan håndtere og betale den kompensation der er nødvendig for at være 100 % sikre på at vores efterkommere også har rent drikkevand i hanerne. Om det så er 50 øre eller 1 krone pr. kubikmeter vand, får ikke den almindelige borger til at gå fra hus og hjem.

Jeg er også overbevist om at hvis landmændene kompenseres ordentligt og i fuldt omfang,  vil de også gerne være med.

Det eneste det kræver, er en konstruktiv dialog med og i respekt for hinanden.

Landmand, formand for Iller Vandværk og byrådsmedlem for Fælleslisten

Erik Lorenzen

Illervej21

6310 Broager

Del med dine venner